Popularne polecenia brajlowskie do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver w urządzeniach iPhone, iPad i iPod touch

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe ułatwiające nawigację.

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS. Jeśli chcesz dostosować polecenia brajlowskie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wykonaj następujące czynności:

Wybierz kolejno opcje > Ustawienia > VoiceOver > Pismo Braille'a > [nazwa podłączonego wyświetlacza brajlowskiego] > Więcej informacji > Polecenia brajlowskie.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Punkt 1 + klawisz spacji
Przejście do następnego elementu Punkt 4 + klawisz spacji
Przejście do pierwszego elementu Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + klawisz spacji
Przejście do ostatniego elementu Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Wybieranie elementów Punkt 2 + punkt 4 + klawisz spacji
Przejście do paska stanu Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji
Przejście do centrum powiadomień Punkt 4 + punkt 6 + klawisz spacji
Przejście do centrum sterowania Punkt 2 + punkt 5 + klawisz spacji
Wyjściez bieżącego widoku Punkt 1 + punkt 2 + klawisz spacji
Przejście do lewego widoku Split View aplikacji (tylko iPad) Punkt 3 + punkt 5 + klawisz spacji 
Przejście do prawego widoku Split View aplikacji (tylko iPad) Punkt 2 + punkt 6 + klawisz spacji
Przejście do poprzedniego kontenera (tylko iPad) Punkt 1 + punkt 7 + klawisz spacji
Przejście do następnego kontenera (tylko iPad) Punkt 4 + punkt 7 + klawisz spacji

Przewijanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przewinięcie w lewo o jedną stronę Punkt 2 + punkt 4 + punkt 6 + klawisz spacji
Przewinięcie w prawo o jedną stronę Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + klawisz spacji
Przewinięcie w górę o jedną stronę Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Przewinięcie w dół o jedną stronę Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy Punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Punkt 3 + klawisz spacji
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Punkt 6 + klawisz spacji
Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła Punkt 2 + punkt 3 + klawisz spacji
Wybranie następnej pozycji pokrętła Punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Wykonanie stuknięcia Punkt 3 + punkt 6 + klawisz spacji
Aktywowanie przycisku Początek Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + klawisz spacji
Aktywowanie przycisku zwiększania głośności Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Aktywowanie przycisku zmniejszania głośności Punkt 1 + punkt 2 + punkt 6 + klawisz spacji
Wyświetlenie/ukrycie klawiatury Punkt 1 + punkt 4 + punkt 6 + klawisz spacji
Naciśnięcie 3D Touch wybranego elementu Punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Czytanie strony od zaznaczonego elementu Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + klawisz spacji
Czytanie strony od góry Punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Edycja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Zaznaczenie wszystkiego Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Zaznaczenie lewej strony Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + klawisz spacji
Zaznaczenie prawej strony Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Tab Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Klawisze Shift i Tab Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Wycięcie Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + klawisz spacji
Skopiowanie Punkt 1 + punkt 4 + klawisz spacji
Wklejenie Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + klawisz spacji
Aktywowanie klawisza Delete Klawisz spacji lub punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Aktywowanie klawisza Return Klawisz spacji lub punkt 1 + punkt 5 + klawisz spacji
Cofnięcie wpisywania Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Ponowne wykonanie wpisywania Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + klawisz spacji
Wyszukiwanie tekstu Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + klawisz spacji
Styl tekstu Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Zacznij dyktowanie tekstu, gdy kursor znajduje się w polu tekstowym Punkt 1 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Sterowanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie kurtyny Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji
Włączenie lub wyłączenie mówienia Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + klawisz spacji
Przełączanie aplikacji Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + klawisz spacji (dwa razy)
Pomoc Punkt 1 + punkt 3 + klawisz spacji
Zmiana etykiety elementu Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + klawisz spacji
Przełączanie w ramach funkcji QuickNav Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania muzyki Punkt 1 + punkt 5 + punkt 6 + klawisz spacji

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Punkt 2 + klawisz spacji
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Punkt 5 + klawisz spacji
Przełączenie historii powiadomień Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Tłumaczenie Punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Kolejny tryb wyjściowy Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji
Kolejny tryb wejściowy Punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + klawisz spacji
Przełączenie wyświetlacza między pismem Braille’a z kontrakcjami i bez Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + klawisz spacji

Tryby wejściowy i wyjściowy odnoszą się do modeli Braille’a 6-punktowego, 6-punktowego z kontrakcjami i 8-punktowego.

8-punktowy

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Poprzedni kontener Punkt 1 + punkt 7 + klawisz spacji
Kolejny kontener Punkt 4 + punkt 7 + klawisz spacji
Delete Punkt 7 + klawisz spacji
Return Punkt 8 + klawisz spacji
Przełączenie wyciszenia Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 7 + klawisz spacji
Uruchomienie pomocy Punkt 1 + punkt 3 + punkt 7 + klawisz spacji
Przewinięcie strony Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + klawisz spacji
Przewinięcie strony w dół Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + klawisz spacji
Symulacja długiego naciśnięcia Punkt 3 + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8 + klawisz spacji
Szybka nawigacja jednoliterowa Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7 + klawisz spacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: