Używanie monitora Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue z funkcją VoiceOver

Podczas korzystania z monitora brajlowskiego Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz używać poniższych klawiszy typowych dla urządzenia.

Poniższe polecenia mają zastosowanie wyłącznie do monitora brajlowskiego Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue. Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Prawy podłużny klawisz nawigacyjny w górę
Przejście do następnego elementu Prawy podłużny klawisz nawigacyjny w dół
Przewinięcie w lewo o jedną stronę Prawy podłużny klawisz w górę
Przewinięcie w prawo o jedną stronę Prawy podłużny klawisz w dół
Przewinięcie w górę o jedną stronę Lewy podłużny klawisz w górę
Przewinięcie w dół o jedną stronę Lewy podłużny klawisz w dół
Aktywowanie przycisku Wstecz, jeśli jest dostępny Lewy klawisz wyboru 

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Lewy podłużny klawisz nawigacyjny w górę
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Lewy podłużny klawisz nawigacyjny w dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwaniaWiersz lub wiersz 2 routera
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Lewy przycisk trybu lub prawy przycisk trybu
Rozpoczęcie lub wstrzymanie bieżącej czynności Prawy klawisz wyboru

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlaniaWiersz lub wiersz 2 statusu routera
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Lewy klawisz do przesuwania
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Prawy klawisz do przesuwania

Więcej informacji

W artykule Focus Blue firmy Freedom Scientific: klawisze urządzenia do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver znajduje się lista poleceń dla nowszych modeli monitora Focus Blue. Aby zapoznać się z uniwersalną listą najczęstszych poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: