Jak edytować obrazy i oznaczać dokumenty PDF w aplikacji Podgląd na komputerze Mac

Dowiedz się, jak oznaczać i podpisywać dokumenty PDF, edytować obrazy i wykonywać inne czynności.

Aplikacja Podgląd na komputer Mac

 

Oznaczanie dokumentów PDF

Możesz dodawać tekst i uwagi do plików PDF, podpisywać dokumenty, wyróżniać tekst i nie tylko.

Dodawanie tekstu

 1. W większości dokumentów PDF możesz kliknąć pole tekstowe i wprowadzić tekst.
 2. Jeśli nie ma możliwości dodania tekstu do istniejącego pola tekstowego, utwórz nowe pole tekstowe. Wybierz kolejno opcje Narzędzia > Adnotacja > Tekst, a następnie wpisz tekst. Możesz przenieść pole tekstowe w dowolne miejsce dokumentu.
 3. Aby wyświetlić opcje czcionki, rozmiaru i koloru tekstu w polu tekstowym, wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż pasek narzędzi oznaczeń, a następnie kliknij ikonę Styl tekstu.

Wyróżnianie tekstu

 1. Aby włączyć lub wyłączyć tryb wyróżnienia, kliknij ikonę Przycisk trybu wyróżnienia. Przy włączonym trybie wyróżnienia przycisk ten będzie zaznaczony.
 2. Aby zmienić kolor lub przełączyć się w tryb przekreślenia lub podkreślenia, kliknij strzałka w dół obok przycisku Przycisk trybu wyróżnienia, a następnie wybierz opcję.
 3. Gdy tryb wyróżnienia jest włączony, wyróżnienia pojawiają się za każdym razem, gdy zaznaczysz tekst. 
 4. Aby usunąć wyróżnienie, kliknij tekst przy naciśniętym klawiszu Control, a następnie wybierz opcję Usuń wyróżnienie.

Dodawanie notatek

 1. Wybierz kolejno opcje Narzędzia > Adnotacja > Notatka.
 2. Aby otworzyć notatkę, kliknij pole notatki i wpisz tekst.
 3. Aby zamknąć notatkę, kliknij poza polem notatki. Możesz przenieść notatkę w dowolne miejsce dokumentu.
 4. Aby zobaczyć wszystkie notatki i wyróżnienia, wybierz kolejno opcje Widok > Wyróżnienia i notatki. 

Dodawanie podpisu

 1. Kliknij ikonę Przycisk paska narzędzi oznaczeń, a następnie Przycisk podpisów.
 2. Kliknij opcję Utwórz podpis, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Jeśli masz gładzik, nanieś swój podpis palcem. Jeśli masz gładzik Force Touch, możesz przyciskać gładzik mocniej, aby uzyskać kreskę o ciemniejszym odcieniu. Gdy naniesiesz swój podpis, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
  • Jeśli masz wbudowaną kamerę, podpisz się na kartce papieru i umieść ją przed kamerą.
 3. Kliknij przycisk Gotowe.
 4. Wybierz podpis, aby dodać go do dokumentu. Możesz zmienić jego rozmiary i przenieść go w dowolne miejsce dokumentu.
  Przykładowy dokument PDF z dodanymi oznaczeniami

Edytowanie obrazów

 • Kadrowanie: przeciągnij, aby zaznaczyć obszar kadrowania, a następnie wybierz kolejno opcje Narzędzia > Kadruj.
 • Obracanie: wybierz kolejno opcje Narzędzia > Obróć w lewo lub Obróć w prawo.
 • Dostosowanie koloru: wybierz kolejno opcje Narzędzia > Dostosuj kolor, a następnie przeciągnij suwak, aby dostosować kolor.
 • Dostosowanie wymiarów: wybierz kolejno opcje Narzędzia > Dostosuj wymiary, wprowadź odpowiednie wymiary, a następnie kliknij OK.
 • Szybki dostęp do opcji edycji: kliknij ikonę Przycisk paska narzędzi oznaczania.
  Edytowanie zdjęć w aplikacji Podgląd

Udostępnianie i eksportowanie

 • Aby udostępnić plik, wybierz kolejno opcje Plik > Udostępnij, a następnie wybierz opcję.
 • Aby zapisać dokument lub obraz w innym formacie, wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj, wybierz format i kliknij opcję Zachowaj.

Data publikacji: