Używanie funkcji Sprawdzanie dźwięku w programie iTunes w celu uspójnienia głośności utworów

Po włączeniu funkcji Sprawdzanie dźwięku w programie iTunes wszystkie utwory są odtwarzane z tą samą głośnością.

Gdy funkcja Sprawdzanie dźwięku jest włączona, program iTunes skanuje utwory w bibliotece i zbiera informacje o parametrach głośności ich odtwarzania. Gdy dodasz nowe utwory do biblioteki, program iTunes zbierze informacje w tle. Uzyskane w ten sposób dane są przechowywane w znaczniku ID3 „informacji o normalizacji” utworu lub w bibliotece muzycznej programu iTunes. Dane audio w plikach muzycznych nigdy nie ulegają zmianie. Jeśli zakodujesz lub zgrasz i skompresujesz utwór z płyty CD, program iTunes zachowa poziom sprawdzania dźwięku w znacznikach ID3 utworu.

Gdy funkcja Sprawdzanie dźwięku jest wyłączona, program iTunes ignoruje dane dotyczące poszczególnych utworów, ale nie usuwa ich z biblioteki muzycznej programu iTunes ani ze znaczników ID3.

Włączanie funkcji Sprawdzanie dźwięku

  1. Otwórz program iTunes na komputerze.
  2. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
    Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
  3. Kliknij kartę Odtwarzanie.
  4. Wybierz opcję Sprawdzanie dźwięku.
  5. Kliknij przycisk OK.

Funkcja Sprawdzanie dźwięku jest zgodna z plikami w formacie MP3, AAC, WAV oraz AIFF.

Wbudowany ogranicznik programu iTunes zapobiega przycinaniu głośności odtwarzania w wyniku jej gwałtownych wzrostów.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: