Jeśli widzisz komunikat o błędzie 9, 4005, 4013 lub 4014 podczas odtwarzania urządzenia z systemem iOS

Podczas próby uaktualnienia lub odtworzenia telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch aplikacja iTunes może wyświetlić jeden z wymienionych poniżej komunikatów.

Spróbuj ponownie uaktualnić urządzenie z systemem iOS

Jeśli urządzenie z systemem iOS rozłącza się podczas uaktualniania lub odtwarzania albo jeśli program iTunes nie może przełączyć urządzenia w stan odtwarzania, może pojawić się jeden z następujących komunikatów: 

 • Nie można było odtworzyć iPhone'a „[nazwa urządzenia]”. Wystąpił nieznany błąd (9).
 • Nie można było odtworzyć iPhone'a „[nazwa urządzenia]”. Wystąpił nieznany błąd (4005).
 • Nie można było odtworzyć iPhone'a „[nazwa urządzenia]”. Wystąpił nieznany błąd (4013).
 • Nie można było odtworzyć iPhone'a „[nazwa urządzenia]”. Wystąpił nieznany błąd (4014).

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Zainstaluj najnowszą wersję programu iTunes.
 2. Wymuś ponowne uruchomienie urządzenia:
  • Modele iPada z funkcją Face ID: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny, aż urządzenie ponownie się uruchomi.
  • iPhone 8 i nowsze modele: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż pojawi się logo firmy Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny oraz przycisk zmniejszania głośności przez co najmniej 10 sekund (aż pojawi się logo firmy Apple).  
  • iPad z przyciskiem Początek, iPhone 6s i starsze modele, iPod touch (6. generacji) i starsze modele: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny oraz przycisk Początek przez co najmniej 10 sekund (aż pojawi się logo firmy Apple).
 3. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB. 
 4. Gdy w aplikacji iTunes pojawi się pytanie o uaktualnienie lub odtworzenie, kliknij opcję Uaktualnij (nie opcję Odtwórz), aby ponownie zainstalować system iOS i zachować osobiste dane.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, spróbuj wykonać poniższe czynności

Jeśli możesz wykonać uaktualnienie, ale urządzenie uruchamia się w trybie awaryjnym, wykonaj ponownie powyższe czynności. W kroku 4 wybierz opcję Odtwórz zamiast opcji Uaktualnij. Gdy odtwarzanie dobiegnie końca, musisz skonfigurować urządzenie z backupu.

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie podczas uaktualniania:

 1. Sprawdź dostępność uaktualnień dla komputera Mac lub PC. Jeśli komputer zostanie uruchomiony ponownie w ramach uaktualniania, ponownie sprawdź dostępność uaktualnień po ponownym uruchomieniu.
 2. Spróbuj odtworzyć urządzenie przy użyciu innego przewodu USB.
 3. Spróbuj odtworzyć urządzenie na innym komputerze.

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie 9, 4005, 4013 lub 4014 podczas próby odtwarzania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, skontaktuj się z nami.

Uzyskaj informacje o innych błędach związanych z uaktualnianiem i odtwarzaniem.

Data publikacji: