Błędy uaktualniania i odtwarzania systemu iOS

Dowiedz się, jak usunąć błędy uaktualniania i odtwarzania w systemie iOS.

Pierwsze czynności

 1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 lub nowszym upewnij się, że oprogramowanie jest aktualne. Jeśli masz komputer Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputer PC, upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji iTunes.
 2. Jeśli urządzenie nie może zostać odtworzone i pojawia się komunikat „wystąpił nieznany błąd [numer błędu]”, wykonaj te czynności

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wybieranie numeru błędu lub komunikatu o błędzie

Wybierz błąd, aby dowiedzieć, co zrobić:

Uaktualnij oprogramowanie na komputerze Mac lub PC

Jeśli widzisz błąd 10, urządzenie może mieć nowszą wersję systemu iOS niż obsługiwana przez komputer. Zanim będzie można uaktualnić lub odtworzyć urządzenie z systemem iOS, musisz uaktualnić oprogramowanie na komputerze Mac lub aplikację iTunes w systemie Windows.

System macOS 10.11 lub nowszy:

 1. Odłącz urządzenie z systemem iOS od komputera, a następnie podłącz je z powrotem. Konieczne może być odblokowanie urządzenia z systemem iOS, aby mogło zostać rozpoznane przez komputer Mac.
 2. Gdy zobaczysz komunikat o treści „Połączenie z urządzeniem z systemem iOS wymaga uaktualnienia oprogramowania”, kliknij przycisk Instaluj, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie. Wówczas komputer Mac będzie mógł uaktualnić lub odtworzyć urządzenie z systemem iOS.

System Windows: Uaktualnij aplikację iTunes do najnowszej wersji.

Jeśli nadal widzisz błąd 10 lub nie widzisz okna dialogowego z poleceniem uaktualnienia oprogramowania na komputerze Mac, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Upewnij się, że urządzenie może nawiązać połączenie z serwerami Apple

Jeśli widzisz komunikat o błędzie 1671, komputer pobiera wymagane oprogramowanie. Zaczekaj na ukończenie pobierania i spróbuj ponownie.

Jeśli widzisz komunikat o jednym z następujących błędów, komputer może nie być w stanie połączyć się z serwerami Apple albo z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch:

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • „Wystąpił problem podczas pobierania oprogramowania.”
 • „To urządzenie nie kwalifikuje się do żądanej kompilacji.”

Zalecane działania:

 1. Upewnij się, że komputer może nawiązać połączenie z serwerem uaktualnień oprogramowania Apple.
 2. Sprawdź oprogramowanie zabezpieczające innych firm.

Jeśli widzisz komunikat o błędzie 4037, komputer nie może uaktualnić urządzenia, ponieważ jest zablokowane za pomocą kodu i nie zostało odblokowane przed przystąpieniem do jego uaktualnienia lub odtworzenia. Odblokuj urządzenie i spróbuj ponownie. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie pamiętasz kodu.

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Komunikat informujący, że uaktualnianie usługi danych sieci komórkowej nie powiodło się lub że usługa Apple Pay jest niedostępna

Jeśli po uaktualnieniu wyświetli się komunikat „Uaktualnianie usługi danych sieci komórkowej nie powiodło się” lub „Usługa Apple Pay wymaga uaktualnienia tego iPhone'a”, dowiedz się, co zrobić.

Sprawdź oprogramowanie zabezpieczające

Sprawdź połączenia USB

Jeśli widzisz komunikat o błędzie 4005, 4013 lub 4014, wykonaj te czynności.

Jeśli widzisz komunikat o jednym z następujących błędów, może występować problem z połączeniem USB, kablem USB, portem USB lub komputerem:

 • 13, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643–1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • Komunikat o błędzie zawierający informację o „nieprawidłowej odpowiedzi”

Oto co należy wtedy sprawdzić. Spróbuj ponownie po każdej z nich:

 1. Użyj kabla USB dołączonego do urządzenia. Jeśli go nie masz, spróbuj użyć innego kabla USB Apple. 
 2. Użyj innego portu USB komputera. Nie podłączaj klawiatury.
 3. Użyj portu USB na innym komputerze.
 4. Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie, dowiedz się więcej o problemach z połączeniem USB, sprawdź oprogramowanie zabezpieczające innych firm, a następnie sprawdź sprzęt.

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Sprawdzenie sprzętu

Jeśli widzisz komunikat o błędzie 53, wykonaj te czynności.

Jeśli widzisz komunikat o jednym z następujących błędów, może występować problem sprzętowy:

 • 1, 3, 11, 12, 13, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, 1669

Oto co należy wtedy sprawdzić. Spróbuj ponownie po każdej z nich:

 1. Jeśli program iTunes jest już otwarty, zamknij go i otwórz ponownie.
 2. Sprawdź oprogramowanie zabezpieczające innych firm.
 3. Upewnij się, że kabel USB, komputer i sieć działają prawidłowo. Następnie spróbuj jeszcze dwukrotnie odtworzyć urządzenie.
 4. Sprawdź, czy oprogramowanie jest przestarzałe lub zmodyfikowane

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Sprawdź, czy oprogramowanie jest przestarzałe lub zmodyfikowane

Jeśli widzisz komunikat o błędzie 1015 lub komunikat „Nie można znaleźć wymaganego zasobu”, urządzenie może zawierać nieautoryzowane modyfikacje oprogramowania („jailbreaking”). Możliwe też, że próbujesz zainstalować wcześniejszą wersję systemu iOS (obniżyć wersję). 

Aby odtworzyć na urządzeniu najnowszą wersję oprogramowania, użyj trybu awaryjnego na telefonie iPhone lub trybu awaryjnego na iPadzie.

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: