Jeśli nie możesz połączyć się ze sklepem iTunes Store, iBooks Store lub App Store

Aby spróbować rozwiązać problem z telefonem iPhone, iPadem, iPodem touch, komputerem Mac lub PC bądź urządzeniem Apple TV, sprawdź swoje ustawienia i połączenia sieciowe.

Przy próbach otworzenia sklepu iTunes Store, iBooks Store lub App Store może zostać wyświetlony komunikat „Nie można połączyć z iTunes Store” lub podobny. Sklep iTunes Store, App Store lub iBooks Store może również nie wyświetlać żadnej zawartości lub nieoczekiwanie przestać działać w trakcie pobierania treści.

Jeśli program iTunes nie rozpoznaje telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB, skorzystaj z pomocy.

Dostępność sklepów i ich funkcje mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się więcej o tym, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Sprawdzenie połączenia

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem. Spróbuj otworzyć dowolną witrynę w przeglądarce internetowej i zobacz, czy się załaduje. Jeśli nie, sprawdź, czy możesz otworzyć jakąkolwiek witrynę na innym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci. Jeśli inne urządzenia także nie mają dostępu do Internetu, wyłącz i ponownie włącz swój router Wi-Fi, aby go zresetować. Jeśli w dalszym ciągu nie możesz nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy. Jeśli tylko Twoje pierwsze urządzenie nie może połączyć się z Internetem, uzyskaj pomoc dotyczącą łączenia się z siecią Wi-Fi na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Jeśli łączysz się z Internetem za pomocą sieci komórkowej w telefonie iPhone lub iPadzie, upewnij się, że sklepy iTunes Store, iBooks Store i App Store mogą korzystać z sieci komórkowej danych: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa i włącz opcję Dane sieci komórkowej.

 

Sprawdzanie stanu systemu

Odwiedź stronę Apple — Stan systemu, aby zobaczyć, czy wystąpiły przerwy w świadczeniu usługi w danym kraju lub regionie.

 

Uaktualnianie informacji na koncie

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do sklepu iTunes Store, App Store lub iBooks Store, ponieważ nie możesz się zalogować, korzystając z konta Apple ID, spróbuj zresetować hasło do konta Apple ID. Jeśli w ostatnim czasie Twoje konto Apple ID lub hasło zostało zmienione, może być konieczne wylogowanie i ponowne zalogowanie się. Przejdź do obszaru Ustawienia > [Twoje zdjęcie] > iTunes Store i App Store. Stuknij swoje konto Apple ID, wyloguj się, a następnie stuknij opcję Zaloguj się, aby ponownie się zalogować.

Jeśli otrzymasz prośbę o weryfikację informacji o płatnościach, upewnij się, że metoda płatności, imię i nazwisko oraz adres płatnika są prawidłowe i dokładnie odpowiadają danym zarejestrowanym przez Twoją instytucję finansową.

 

Uaktualnianie oprogramowania

Uaktualnij oprogramowanie do najnowszych wersji systemów iOS, macOStvOS, programu iTunes lub systemu operacyjnego komputera PC. Potem spróbuj ponownie połączyć się ze sklepem iTunes Store, App Store lub iBooks Store.

 

Sprawdzanie daty i godziny

Upewnij się, że na urządzeniu poprawnie ustawiono datę i godzinę dla Twojej strefy czasowej.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Uzyskaj dodatkową pomoc dotyczącą daty i godziny.
Na komputerze Mac: otwórz Preferencje systemowe > Data i czas.
Na urządzeniu Apple TV: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas.
Na komputerze PC: wyszukaj plik timedate.cpl przy użyciu pola wyszukiwania lub panelu Wyszukaj.

Jeśli data i godzina nie są poprawne, ustaw je ręcznie lub użyj opcji automatycznego ustawiania daty i godziny.

 

Procedury zaawansowane

Jeśli nadal nie możesz połączyć się ze sklepem iTunes Store, iBooks Store lub App Store, wykonaj następujące czynności zaawansowane.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 • W przypadku łączenia się z Internetem przy użyciu sieci komórkowej większe elementy mogą nie zostać pobrane. Pobieranie gier, aplikacji, plików wideo lub podcastów może wymagać użycia sieci Wi-Fi.
 • W zależności od rozmiaru pobieranych treści i prędkości łącza internetowego pobieranie niektórych elementów może trwać dłużej niż oczekiwano.

Na komputerze Mac lub PC

Dowiedz się, co zrobić, jeśli w sklepie iTunes Store widzisz błąd -45054. Jeśli nie widzisz komunikatu o błędzie -45054, wykonaj na komputerze opisane czynności.

Na komputerze Mac

Domyślnie wbudowana zapora aplikacji w systemie macOS automatycznie zezwala aplikacjom podpisanym przez firmę Apple na odbieranie połączeń przychodzących. Jeśli zmieniono ustawienia zapory aplikacji, może być konieczne zezwolenie na odbieranie połączeń przychodzących. Jeśli problem nie ustąpi, zresetuj pamięć podręczną zaakceptowanych certyfikatów:

 • Kliknij biurko, aby upewnić się, że jesteś w Finderze.
 • W menu u góry ekranu wybierz kolejno opcje Idź > Idź do folderu.
 • Wprowadź w polu ciąg /var/db/crls/.
 • Kliknij przycisk Idź.
 • Przeciągnij pliki o nazwach crlcache.db i ocspcache.db do Kosza.
 • Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora, wprowadź to hasło.
 • Uruchom komputer ponownie, a następnie spróbuj połączyć się ze sklepem iTunes Store, iBooks Store lub App Store.

Na komputerze PC

Na urządzeniu Apple TV

 • Jeśli nie możesz połączyć się ze sklepem iTunes Store bądź App Store lub usługami strumieniowego przesyłania filmów, upewnij się, że masz aktywne połączenie sieciowe w menu Ustawienia > Sieć. Pomoc dotycząca sieci Wi-Fi dla urządzenia Apple TV.

Inne komunikaty o łączności

Czynności opisane w tym artykule mogą być również pomocne przy naprawianiu błędów związanych z poniższymi komunikatami:

 • „Nie można połączyć się z iTunes Store. Wystąpił nieznany błąd”.
 • „Nie można było dokończyć żądania w iTunes Store. iTunes Store jest czasowo niedostępny. Spróbuj ponownie później”.
 • „Program iTunes nie mógł połączyć się z iTunes Store. Upewnij się, czy połączenia sieciowe są aktywne i spróbuj ponownie”.
 • „Nie można było dokończyć żądania w iTunes Store. Nie można nawiązać połączenia sieciowego. Wystąpił błąd w iTunes Store. Spróbuj ponownie później”.

Dodatkowa pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: