Jeśli nie możesz połączyć się ze sklepem App Store, iTunes Store lub usługami Apple

Oto co należy zrobić, gdy pojawi się komunikat „Nie można się połączyć”. Te kroki mają zastosowanie również wtedy, gdy aplikacja nic nie wczytuje lub przestaje działać podczas pobierania zawartości.

Spróbuj wykonać poniższe kroki, jeśli nie możesz połączyć się z żadną z tych aplikacji:

 • App Store
 • iTunes Store
 • Game Center
 • Aplikacja Apple Books
 • Aplikacja Apple Music
 • Aplikacja Apple TV
 • Aplikacja Apple News

Sprawdź stronę stanu systemu

Sprawdź stronę system Apple, aby dowiedzieć się, czy w Twoim kraju lub regionie wystąpiła awaria serwisu.

 

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem

Spróbuj połączyć się z dowolną stroną internetową za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Jeśli nic się nie wczyta, sprawdź, czy możesz otworzyć jakąkolwiek witrynę na innym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci. Jeśli inne urządzenia także nie mają dostępu do Internetu, wyłącz i ponownie włącz swój router Wi-Fi, aby go zresetować. Jeśli w dalszym ciągu nie możesz nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy. Jeśli tylko Twoje pierwsze urządzenie nie może połączyć się z Internetem, skorzystaj z pomocy dotyczącej sieci Wi-Fi na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touchzegarku Apple Watchurządzeniu Apple TV lub komputerze Mac.

Jeśli korzystasz z sieci komórkowej, aby połączyć się z Internetem na telefonie iPhone lub iPadzie, upewnij się, że dane sieci komórkowej są włączone dla używanej przez Ciebie aplikacji. Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia, stuknij opcję Sieć komórkowa, a następnie włącz opcję Dane sieci komórkowej.

 

Uaktualnianie oprogramowania

Uaktualnij do najnowszej wersji system iOS lub iPadOS, macOStvOS lub watchOS bądź oprogramowanie urządzenia innej firmy. Następnie spróbuj połączyć się ponownie.

 

Sprawdzanie daty i godziny

Upewnij się, że na urządzeniu poprawnie ustawiono datę i godzinę dla Twojej strefy czasowej.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: otwórz aplikację Ustawienia. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Data i czas. Uzyskaj dalszą pomoc dotyczącą daty i godziny.
Na komputerze Mac: otwórz menu Preferencje systemowe, a następnie wybierz opcję Data i czas.
Na urządzeniu Apple TV: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas.

Jeśli data i godzina są nieprawidłowe, zaktualizuj je lub włącz opcję automatycznego ustawiania daty i godziny.

 

Jeśli pojawi się inny komunikat alertu dotyczący połączenia

Wykonaj powyższe kroki, jeśli zobaczysz jeden z poniższych komunikatów o błędach:

 • „Nie można połączyć się z iTunes Store. Wystąpił nieznany błąd”.
 • „Nie można było dokończyć żądania w iTunes Store. iTunes Store jest czasowo niedostępny. Spróbuj ponownie później”.
 • „Program nie mógł połączyć się z iTunes Store. Upewnij się, czy połączenia sieciowe są aktywne i spróbuj ponownie”.
 • „Nie można było dokończyć żądania w iTunes Store. Nie można nawiązać połączenia sieciowego. Wystąpił błąd w iTunes Store. Spróbuj ponownie później”.

 


Powiązane tematy

Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się więcej o tym, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: