Zmiana pytań zabezpieczających konta Apple ID

Jeśli konto Apple ID nie zostało uaktualnione do uwierzytelniania dwupoziomowego, w celu jego zabezpieczenia używane są pytania zabezpieczające. Aby zmienić pytania zabezpieczające konta Apple ID, wykonaj poniższe czynności.

Informacje o pytaniach zabezpieczających konta Apple ID

Uwierzytelnianie dwupoziomowe to najbezpieczniejszy sposób ochrony konta Apple ID. Jeśli nie skonfigurowano uwierzytelniania dwupoziomowego dla konta, Apple stosuje pytania zabezpieczające, aby zapewnić użytkownikowi dodatkową metodę identyfikowania się w trybie online. Pytania zabezpieczające zostały sformułowane w taki sposób, aby były łatwe do zapamiętania, a zarazem trudne do odgadnięcia przez inne osoby. W połączeniu z innymi informacjami identyfikującymi pomagają one w potwierdzeniu tożsamości osoby, która żąda dostępu do konta.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie lub pytania zabezpieczające może być konieczne przed zmianą hasła lub innych danych konta, wyświetleniem szczegółów urządzenia czy dokonaniem zakupu za pośrednictwem aplikacji iTunes lub App Store z innego urządzenia.

Jeśli nie chcesz stosować pytań zabezpieczających lub obawiasz się, że zapomnisz odpowiedzi, możesz skonfigurować uwierzytelnianie dwupoziomowe. Dowiedz się więcej o uwierzytelnianiu dwupoziomowym.

Zmiana pytań zabezpieczających

  1. Zaloguj się na stronie appleid.apple.com.
  2. W sekcji Logowanie i zabezpieczenia kliknij opcję Zabezpieczenia konta.
  3. W obszarze Pytania zabezpieczające wybierz opcję Zmień pytania zabezpieczające. 
  4. Wybierz nowe pytania zabezpieczające oraz odpowiedzi i wybierz opcję Uaktualnij.
  5. Wprowadź hasło konta Apple ID i wybierz opcję Gotowe.

Bardzo ważne jest zapamiętanie odpowiedzi na pytania zabezpieczające. Pozwoli to uniknąć zablokowania dostępu do konta. Pamiętaj też, aby dodać i potwierdzić ratunkowy adres e-mail. Jeśli nie pamiętasz odpowiedzi na pytania zabezpieczające, ratunkowy adres e-mail pomoże je wyzerować. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie pamiętasz odpowiedzi na pytania zabezpieczające.

Data publikacji: