Adresy e-mail na koncie Apple ID

Dowiedz się, jak dodawać, zmieniać i usuwać różne typy adresów e-mail, których można używać z kontem Apple ID.

Adresy e-mail używane z kontem Apple ID

Adresy e-mail służą do logowania się na koncie Apple przy użyciu identyfikatora Apple ID. Konto Apple ID umożliwia korzystanie z różnych usług, takich jak App Store, Apple Music, iCloud, iMessage i FaceTime. Apple używa podanych adresów e-mail do wysyłania informacji na temat konta, a także w celu ułatwiania rodzinie i znajomym komunikowania się z Tobą i udostępniania materiałów.

Adres e-mail konta Apple ID
Jest to adres e-mail używany razem z hasłem podczas logowania się w dowolnej usłudze Apple. Jest to też główny adres e-mail konta.
 

Dodatkowe adresy e-mail
Dodanie dodatkowych adresów e-mail do konta może ułatwić innym osobom odnalezienie Ciebie w usługach Apple, takich jak FaceTime, iMessage, czy Znajdź moich znajomych.
 

Ratunkowy adres e-mail
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa do konta można dodać ratunkowy adres e-mail. Adres ten jest widoczny po zalogowaniu się na stronie konta Apple ID.


Zanim będzie możliwe użycie nowego lub uaktualnionego identyfikatora Apple ID, Apple wyśle weryfikacyjną wiadomość e-mail, aby upewnić się, że adres należy do Ciebie.

Adres e-mail konta Apple ID

Podczas tworzenia konta Apple ID należy wprowadzić adres e-mail. Adres ten staje się identyfikatorem Apple ID i nazwą użytkownika, które służą do logowania się w usługach Apple, takich jak iTunes czy iCloud. Jest to również kontaktowy adres e-mail konta. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać pocztę pod tym adresem e-mail. Apple wysyła powiadomienia e-mail ułatwiające zarządzanie kontem i maksymalne wykorzystanie możliwości konta Apple ID.

Aby zmienić swój identyfikator Apple ID, wykonaj czynności opisane w artykule dostępnym pod tym łączem.

Dodatkowe adresy e-mail

Wielu z nas ma więcej niż jeden adres e-mail do kontaktowania się ze znajomymi i rodziną. Możesz dodać do konta Apple ID adres e-mail, którego często używasz, aby innym osobom łatwiej było Cię odnaleźć i nawiązać kontakt w usługach Apple, takich jak FaceTime, iMessage, i Znajdź znajomych.

Aby wprowadzić dodatkowy adres e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na stronie konta Apple ID.
 2. Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Konto.
 3. W obszarze Informacje kontaktowe wybierz opcję Dodaj.
 4. Wprowadź dodatkowy adres e-mail. Zostanie na niego wysłana wiadomość weryfikacyjna. Wiadomość e-mail nie dotarła do Ciebie?
 5. Wprowadź kod weryfikacyjny i kliknij opcję Potwierdź.

Upewnij się, że wprowadzony adres e-mail nie jest używany jako identyfikator Apple ID. Aby usunąć jeden z dodatkowych adresów e-mail, kliknij ikonę   obok tego adresu.

Ratunkowy adres e-mail

Posiadanie ratunkowego adresu e-mail jest opcjonalne, ale zalecane. Jeśli nie pamiętasz odpowiedzi na pytania zabezpieczające, ratunkowy adres e-mail pozwoli je wyzerować. Na ratunkowy adres e-mail są też wysyłane powiadomienia związane z bezpieczeństwem konta. 

Aby dodać lub zmodyfikować ratunkowy adres e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na stronie konta Apple ID.
 2. Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Zabezpieczenia. Przed kontynuowaniem może zostać wyświetlony monit o udzielenie odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie zabezpieczające.
 3. Aby dodać ratunkowy adres e-mail:
  • W obszarze Ratunkowy adres email kliknij opcję Dodaj, po czym wprowadź adres. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna. Wiadomość e-mail nie dotarła do Ciebie?
  • Wprowadź kod weryfikacyjny i kliknij opcję Potwierdź.
 4. Aby zmodyfikować ratunkowy adres e-mail:
  • Wybierz opcję Edytuj adres e-mail poniżej adresu, który chcesz zmodyfikować, po czym wprowadź nowy adres. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna. Wiadomość e-mail nie dotarła do Ciebie?
  • Wprowadź kod weryfikacyjny i kliknij opcję Potwierdź.
 5. Aby usunąć ratunkowy adres e-mail kliknij ikonę   obok tego adresu.

Jeśli używasz dwustopniowej weryfikacji lub uwierzytelniania dwupoziomowego, posiadasz adres e-mail do powiadomień, a nie ratunkowy adres e-mail. W przypadku dwustopniowej weryfikacji i uwierzytelniania dwupoziomowego adres ratunkowy nie jest potrzebny. Jeśli w chwili aktualizacji do uwierzytelniania dwupoziomowego lub dwustopniowej weryfikacji na koncie był podany ratunkowy adres e-mail, wykonując tę procedurę, można także zmodyfikować adres e-mail do powiadomień. Po usunięciu adresu e-mail do powiadomień nie będzie można dodać nowego.

Więcej informacji

Wiadomości e-mail od firmy Apple związane z kontem Apple ID zawsze pochodzą z adresu appleid@id.apple.com. Jeśli otrzymujesz podejrzane wiadomości e-mail, warto dowiedzieć się, jak rozpoznawać „oszukańcze” wiadomości e-mail.

Dowiedz się więcej o tym, jak uaktualnić pozostałe dane konta Apple ID.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: