Odblokowywanie telefonu iPhone w celu użycia go u innego operatora

Możesz odblokować telefon iPhone, aby korzystać z usług różnych operatorów.

Telefon iPhone może mieć założoną blokadę do sieci danego operatora. Zdjęcie blokady oznacza, że telefonu można używać u innego operatora. Aby skontaktować się z operatorem i odblokować telefon iPhone, wykonaj poniższe czynności.  

Jeśli nie chcesz zmienić operatora a urządzenie zostało zablokowane, ponieważ nie pamiętasz do niego kodu, nie musisz wykonywać czynności przedstawionych w tym artykule. Dowiedz się, jak zresetować kod do telefonu.

Apple nie ma możliwości odblokowania telefonu iPhone w celu użycia go u innego operatora. Blokadę z telefonu iPhone może zdjąć tylko obecny operator.

Skontaktowanie się z operatorem

 1. Sprawdź, czy Twój operator komórkowy oferuje możliwość zdjęcia blokady. Blokadę z telefonu iPhone może zdjąć tylko obecny operator.
 2. Skontaktuj się z operatorem i zleć zdjęcie blokady. Twoje konto musi spełniać warunki zdjęcia blokady. Przetworzenie zlecenia może potrwać kilka dni. Aby sprawdzić status wniosku, skontaktuj się z operatorem.
 3. Po potwierdzeniu zdjęcia blokady z telefonu iPhone przez operatora wykonaj poniższe czynności. 

Jeśli masz kartę SIM od operatora innego niż dotychczasowy

Wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć proces odblokowywania telefonu iPhone:

 1. Wyjmij starą kartę SIM i w jej miejsce włóż nową. 
 2. Skonfiguruj ponownie telefon iPhone.

Jeśli nie masz innej karty SIM

Wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć proces odblokowywania telefonu iPhone:

 1. Utwórz backup zawartości telefonu iPhone.
 2. Po utworzeniu backupu wymaż zawartość telefonu iPhone.
 3. Odtwórz zawartość telefonu iPhone z utworzonego wcześniej backupu.

Pomoc

W programie iTunes lub na urządzeniu możesz zobaczyć następujący komunikat: „Karta SIM włożona do tego telefonu iPhone nie jest obsługiwana. Telefon iPhone można aktywować wyłącznie za pomocą zgodnej karty SIM pochodzącej od obsługiwanego operatora. Włóż kartę SIM, która została dostarczona z telefonem iPhone, lub odwiedź sklep obsługiwanego operatora”.

Jeśli zobaczysz taki komunikat, wykonaj poniższe czynności:

 1. Odtwórz ustawienia fabryczne na telefonie iPhone.
 2. Skontaktuj się z operatorem, aby upewnić się, że zdjął blokadę w swoim systemie.
 3. Odtwórz telefon iPhone z backupu.
Data publikacji: