Karta eSIM w iPhonie

Dowiedz się, co to jest karta eSIM, jak skonfigurować kartę eSIM na iPhonie i jak przenieść fizyczną kartę SIM na kartę eSIM. 

Co to jest karta eSIM na iPhonie?

Karta eSIM to ustandaryzowana branżowo cyfrowa karta SIM, która umożliwia aktywowanie planu sieci komórkowej operatora bez potrzeby używania fizycznej karty SIM. W iPhonie można zainstalować osiem lub więcej kart eSIM i korzystać z dwóch numerów telefonów jednocześnie. 


Co jest potrzebne

Karta eSIM na telefonie iPhone nie jest oferowana w Chinach kontynentalnych. W Hongkongu i Makau kartę eSIM oferują niektóre modele iPhone’a. Dowiedz się na temat używania funkcji Dual SIM z dwiema kartami nano-SIM w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i Makau. Dla podróżnych odwiedzających Chiny kontynentalne, którzy chcą skorzystać z karty eSIM z przedpłaconym planem transmisji danych, mogą je otrzymać u wieluogólnoświatowych dostawców usług

* Modele iPhone’a 14, które mają tylko kartę eSIM, mogą się aktywować bez sieci Wi-Fi.

Jak skonfigurować kartę eSIM na iPhonie

Skonfigurowanie karty eSIM zwykle sprowadza się do włączenia nowego iPhone’a i wykonania instrukcji wyświetlanych na ekranie. 

Kartę eSIM możesz aktywować podczas konfigurowania iPhone’a, jeśli Twój operator obsługuje funkcję eSIM Carrier Activation lub eSIM Quick Transfer. W przypadku funkcji eSIM Carrier Activation operator przypisuje kartę eSIM do iPhone’a w momencie zakupu. W przypadku funkcji eSIM Quick Transfer przenosisz kartę SIM z poprzedniego na nowego iPhone’a bez konieczności kontaktowania się z operatorem. W obu przypadkach aby aktywować kartę eSIM podczas konfiguracji, włącz iPhone’a i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Możesz również użyć tych opcji później, aby dodać lub przenieść kartę eSIM. Jeśli te opcje nie są dostępne, skontaktuj się z operatorem, aby aktywować kartę eSIM przy użyciu kodu QR lub aplikacji operatora na iPhone’a.

W przypadku zakupu modelu iPhone’a 14 w Stanach Zjednoczonych iPhone aktywuje się z kartą eSIM. Aby aktywować kartę eSIM za pomocą funkcji eSIM Carrier Activation, eSIM Quick Transfer lub innej metody aktywacji, włącz iPhone’a i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Używanie aktywacji eSIM przez operatora na iPhonie

Niektórzy operatorzy i ogólnoświatowi dostawcy usług mogą przypisać nową kartę eSIM do iPhone’a, co ułatwia konfigurację. Zwykle dzieje się tak, gdy kupujesz iPhone’a połączonego z operatorem od Apple w Stanach Zjednoczonych lub od operatora i podajesz szczegóły planu komórkowego. Jeśli karta eSIM została przypisana do iPhone’a podczas zakupu, włącz iPhone’a i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować kartę eSIM. 

Jeśli przechodzisz na iPhone’a (na przykład z telefonu z systemem Android), skontaktuj się ze swoim operatorem, aby przenieść swój numer telefonu na iPhone’a za pomocą funkcji eSIM Carrier Activation lub skanując kod QR otrzymany od operatora.

Jeśli po skonfigurowaniu iPhone’a skontaktujesz się z operatorem w celu uzyskania karty eSIM, a operator skonfigurował funkcję eSIM Carrier Activation, wykonaj następujące czynności: 

 1. Kiedy pojawi się powiadomienie Plan sieci komórkowej jest gotowy do zainstalowania, stuknij je.
 2. W aplikacji Ustawienia stuknij pozycję Plan sieci komórkowej jest gotowy do zainstalowania.
 3. Stuknij opcję Dalej u dołu ekranu.
 4. Wykonaj połączenie na iPhonie, aby sprawdzić jego łączność komórkową. Jeśli nie możesz wykonać połączenia, skontaktuj się ze swoim operatorem.
 5. Jeśli aktywowany plan zastępuje plan z fizycznej karty SIM, wyjmij fizyczną kartę SIM. Następnie ponownie uruchom iPhone’a.

Używanie szybkiego przeniesienia karty eSIM na iPhonie

Niektórzy operatorzy obsługują przenoszenie karty SIM z poprzedniego na nowego iPhone’a bez konieczności kontaktowania się z nimi. Możesz także przekonwertować swoją fizyczną kartę SIM na kartę eSIM. 

Jeśli nie masz dostępu do dotychczasowego iPhone’a, skontaktuj się z operatorem w celu przeniesienia karty eSIM.

Jeśli podczas konfigurowania iPhone’a pojawi się prośba o przeniesienie karty SIM, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przenieść fizyczną kartę SIM lub kartę eSIM. Jeśli chcesz przenieść więcej niż jedną kartę SIM na nowego iPhone’a, przenieś dodatkowe karty SIM, wykonując poniższe czynności.

 

Przenoszenie fizycznej karty SIM lub karty eSIM z poprzedniego iPhone’a na kartę eSIM w nowym iPhonie po konfiguracji

 1. Na nowym iPhonie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Dodaj plan komórkowy. 
 2. Wybierz plan komórkowy, który ma zostać przeniesiony z innego iPhone’a. Jeśli nie widzisz listy numerów, stuknij opcję Przenieś z innego iPhone’a. Wymaga to, aby oba urządzenia miały system iOS 16 lub nowszy.
 3. Sprawdź instrukcje na poprzednim iPhonie, aby potwierdzić przeniesienie. Aby potwierdzić, stuknij opcję Przenieś lub, jeśli pojawi się pytanie o kod weryfikacyjny, wprowadź kod wyświetlany na nowym iPhonie.
 4. Poczekaj, aż plan sieci komórkowej zostanie aktywowany na nowym iPhonie. Poprzednia karta SIM zostanie dezaktywowana, gdy tylko nowy iPhone aktywuje plan sieci komórkowej.
 5. Jeśli na nowym iPhonie pojawi się baner z napisem Zakończ konfigurowanie planu komórkowego, stuknij go. Nastąpi przekierowanie na stronę internetową operatora w celu przeniesienia karty eSIM. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z operatorem.

Konwertowanie fizycznej karty SIM na kartę eSIM na tym samym iPhonie

Fizyczną kartę SIM możesz przekonwertować na kartę eSIM na tym samym iPhonie, jeśli operator obsługuje tę opcję. Wykonaj następujące czynności:

 1. Na iPhonie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa.
 2. Stuknij opcję Konwertuj na eSIM.
  Jeśli nie widzisz opcji Konwertuj na eSIM, operator nie obsługuje tej opcji. Skontaktuj się z operatorem, aby przenieść numer telefonu z fizycznej karty SIM na kartę eSIM za pomocą funkcji eSIM Carrier Activation lub skanując kod QR.
 3. Stuknij opcję Konwertuj plan sieci komórkowej.
 4. Stuknij opcję Konwertuj na eSIM.
 5. Zaczekaj, aż karta eSIM zostanie aktywowana. Poprzednia karta SIM zostanie dezaktywowana, gdy tylko na nowym iPhonie zostanie aktywowany plan sieci komórkowej.
 6. Usuń fizyczną kartę SIM z iPhone’a. Następnie ponownie uruchom iPhone’a.

 


Skanowanie kodu QR lub używanie aplikacji operatora

Jeśli operator nie obsługuje funkcji eSIM Carrier Activation lub eSIM Quick Transfer, możesz zamiast tego zeskanować kod QR otrzymany od operatora.

Aby aktywować kartę eSIM podczas konfigurowania iPhone’a:

 1. Gdy pojawi się ekran Konfiguruj sieć komórkową, stuknij opcję Użyj kodu QR.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby aktywować kartę eSIM po skonfigurowaniu iPhone’a, skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania kodu QR. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację Aparat i zeskanuj kod QR.
 2. Kiedy pojawi się powiadomienie Wykryto plan komórkowy, stuknij je.
 3. Stuknij opcję Dalej u dołu ekranu.
 4. Stuknij opcję Dodaj plan sieci komórkowej.

Jeśli otrzymasz prośbę o wprowadzenie kodu potwierdzenia w celu aktywowania karty eSIM, wprowadź numer otrzymany od operatora.

Jeśli Twój operator obsługuje aktywowanie karty eSIM za pomocą aplikacji, pobierz aplikację operatora z App Store i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Ręczne wprowadzanie informacji dotyczących karty eSIM (w razie potrzeby)

 1. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby uzyskać dane karty eSIM, które należy wprowadzić.
 2. Otwórz Ustawienia.
 3. Stuknij opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne).
 4. Stuknij opcję Dodaj plan sieci komórkowej.
 5. Stuknij opcję Podaj szczegóły ręcznie u dołu ekranu iPhone’a.

Data publikacji: