Odtwarzanie ustawień fabrycznych na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie przy użyciu programu iTunes

Odtworzenie ustawień fabrycznych na urządzeniu z systemem iOS lub iPodzie powoduje też zainstalowanie najnowszych wersji oprogramowania. Następnie możesz skonfigurować urządzenie jako nowe albo odtworzyć je z archiwum.

Odtworzenie systemu iOS lub oprogramowania iPoda powoduje usunięcie z urządzenia wszystkich danych i całej zawartości, włącznie z utworami muzycznymi, nagraniami wideo, kontaktami, zdjęciami i informacjami z kalendarzy.

Możesz też wymazać całą zawartość i wszystkie ustawienia na urządzeniu, aby odtworzyć jego ustawienia fabryczne.

Przed przystąpieniem do odtwarzania

  1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu iTunes.
  2. Utwórz archiwum urządzenia w programie iTunesPrzenieś i zsynchronizuj wszelką dodatkową zawartość na komputer.
  3. Jeśli korzystasz z systemu iOS 6 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud i wyłącz funkcję Znajdź mój iPhone.

Odtwarzanie urządzenia

  1. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu dostarczonego z urządzeniem.
  2. Wybierz telefon iPhone, iPada lub iPoda w programie iTunes. 
  3. W okienku Podsumowanie kliknij przycisk Odtwórz.
  4. Jeszcze raz kliknij przycisk Odtwórz, aby potwierdzić, że chcesz odtworzyć ustawienia fabryczne i usunąć wszystko z urządzenia. Program iTunes pobierze plik z oprogramowaniem i odtworzy Twoje urządzenie.
  5. Po zakończeniu odtwarzania ustawień fabrycznych urządzenie zostanie uruchomione ponownie. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy ekran powitalny z napisem „skonfiguruj”. Postępuj zgodnie z instrukcjami Asystenta ustawień. Możesz skonfigurować urządzenie jako nowe albo odtworzyć je z wcześniej utworzonego archiwum. Jeśli odtwarzane urządzenie z systemem iOS obsługuje sieć komórkową, po skonfigurowaniu nastąpi jego aktywacja.

Dodatkowa pomoc

Ostatnia modyfikacja: