Używanie monitora Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue z funkcją VoiceOver

Podczas korzystania z monitora brajlowskiego Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz używać poniższych klawiszy typowych dla urządzenia.

Poniższe polecenia mają zastosowanie wyłącznie do monitora brajlowskiego Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue. Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu

Prawy podłużny klawisz nawigacyjny w górę

Przejście do następnego elementu

Prawy podłużny klawisz nawigacyjny w dół

Przewinięcie w lewo o jedną stronę

Prawy podłużny klawisz w górę

Przewinięcie w prawo o jedną stronę

Prawy podłużny klawisz w dół

Przewinięcie w górę o jedną stronę

Lewy podłużny klawisz w górę

Przewinięcie w dół o jedną stronę

Lewy podłużny klawisz w dół

Aktywowanie przycisku Wstecz, jeśli jest dostępny

Lewy klawisz wyboru

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła

Lewy podłużny klawisz nawigacyjny w górę

Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła

Lewy podłużny klawisz nawigacyjny w dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu

Klawisze do przesuwaniaWiersz lub wiersz 2 routera

Zaznaczenie elementu wskazanego palcem

Lewy przycisk trybu lub prawy przycisk trybu

Rozpoczęcie lub wstrzymanie bieżącej czynności

Prawy klawisz wyboru

Braille

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu

Klawisze do wyświetlaniaWiersz lub wiersz 2 statusu routera

Przesunięcie znaków Braille’a w lewo

Lewy klawisz do przesuwania

Przesunięcie znaków Braille’a w prawo

Prawy klawisz do przesuwania

Więcej informacji

W artykule Focus Blue firmy Freedom Scientific: klawisze urządzenia do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver znajduje się lista poleceń dla nowszych modeli monitora Focus Blue. Aby zapoznać się z uniwersalną listą najczęstszych poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: