Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.9.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.9.1 dla systemu Windows.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.9.1 dla systemu Windows

Wydano 30 października 2018 r.

CoreCrypto

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach testu Millera-Rabina na liczbę pierwszą, aby błędnie identyfikować liczby pierwsze.

Opis: metoda określania liczb pierwszych zawierała błąd. Ten błąd naprawiono przez wprowadzenie pseudolosowych wykładników w testach na liczbę pierwszą.

CVE-2018-4398: Martin Albrecht, Jake Massimo i Kenny Paterson z Royal Holloway, University of London, Juraj Somorovsky z Ruhr University, Bochum

ICU

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego ciągu znaków mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4394: Erik Verbruggen z The Qt Company

Wpis uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4374: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: w przeglądarce Safari występował błąd umożliwiający przeprowadzenie ataku XSS (cross-site scripting). Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

CVE-2018-4377: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4372: HyungSeok Han, DongHyeon Oh i Sang Kil Cha z KAIST Softsec Lab, Korea

CVE-2018-4373: ngg, alippai, DirtYiCE, KT z Tresorit w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4375: Yu Haiwan i Wu Hongjun z Nanyang Technological University w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4376: 010 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4382: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2018-4386: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2018-4392: zhunki z 360 ESG Codesafe Team

CVE-2018-4416: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: złośliwa witryna internetowa może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4409: Sabri Haddouche (@pwnsdx) z Wire Swiss GmbH

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4378: HyungSeok Han, DongHyeon Oh, and Sang Kil Cha z KAIST Softsec Lab, Korea, zhunki z 360 ESG Codesafe Team

Wpis uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

Dodatkowe podziękowania

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ryan Pickren (ryanpickren.com).

Wpis dodano 3 kwietnia 2019 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: