Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 12

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 12.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 12

Wydano 17 września 2018 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może eksfiltrować automatycznie wypełnione dane w przeglądarce Safari.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2018-4307: Rafay Baloch z Pakistan Telecommunications Authority

Wpis uaktualniono 24 września 2018 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: użytkownik może nie być w stanie usunąć elementów historii przeglądania.

Opis: wyczyszczenie elementu historii może nie wyczyścić odwiedzin z łańcuchami przekierowań. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu usuwania danych.

CVE-2018-4329: Hugo S. Diaz (coldpointblue)

Wpis uaktualniono 24 września 2018 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny przez kliknięcie łącza może prowadzić do fałszowania interfejsu użytkownika.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2018-4195: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (www.tencent.com)

Wpis uaktualniono 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może powodować nieoczekiwane zachowanie związane z obsługą różnych źródeł.

Opis: w elementach iframe występował błąd obsługi różnych źródeł. Ten błąd rozwiązano przez poprawienie mechanizmu śledzenia źródeł informacji dotyczących zabezpieczeń.

CVE-2018-4319: John Pettitt z Google

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja powoduje błąd ASSERT.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4191: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może być w stanie wykonywać skrypty w kontekście innej witryny.

Opis: w przeglądarce Safari występował błąd umożliwiający przeprowadzenie ataku XSS (cross-site scripting). Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

CVE-2018-4309: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4299: Samuel Groβ (saelo) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4323: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4328: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4358: @phoenhex team (@bkth_ @5aelo @_niklasb) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4359: Samuel Groß (@5aelo)

CVE-2018-4360: William Bowling (@wcbowling)

Wpis dodano 24 września 2018 roku, uaktualniono 24 października 2018 roku

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: element SecurityErrors z różnych źródeł zawiera źródło ramki, do której uzyskano dostęp.

Opis: ten problem rozwiązano przez usunięcie informacji o źródle.

CVE-2018-4311: Erling Alf Ellingsen (@steike)

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może eksfiltrować dane obrazów z zewnętrznego źródła.

Opis: w przeglądarce Safari występował błąd umożliwiający przeprowadzenie ataku XSS (cross-site scripting). Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

CVE-2018-4345: Jun Kokatsu (@shhnjk)

Wpis dodano 24 września 2018 r., uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja powoduje błąd ASSERT.

Opis: naprawiono błąd powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4361: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2018-4474: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 24 września 2018 r., uaktualniono 22 stycznia 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2018-4312: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4315: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4197: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4314: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4318: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4306: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4317: Ivan Fratric z Google Project Zero

Wpis dodano 24 września 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4316: crixer, Hanming Zhang (@4shitak4) z Qihoo 360 Vulcan Team

Wpis dodano 24 września 2018 r.

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Cary Hartline, Hanming Zhang z 360 VulcanTeam, Tencent Keen Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro i Zach Malone z CA Technologies.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: