Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-001 Swift 4.1.1 dla Ubuntu 14.04

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-001 Swift 4.1.1 dla Ubuntu 14.04.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2018-001 Swift 4.1.1 dla Ubuntu 14.04

Wydano 4 maja 2018 r.

Swift dla Ubuntu

Dostępne dla: systemu Ubuntu 14.04

Zagrożenie nie dotyczy: systemów Ubuntu 16.04 i 16.10

Zagrożenie: proces może uzyskać uprawnienia administracyjne i wykonać dowolny kod.

Opis: w określonych wersjach aplikacji Swift w systemie Ubuntu 14.04 występował błąd, w którym biblioteki były wczytywane z uprawnieniami do zapisu i wykonywania. Ten problem rozwiązano przez poprawienie uprawnień.

CVE-2018-4220: Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: