Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.0

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.0.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iCloud dla Windows 7.0

Wydano 25 września 2017 r.

CFNetwork

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-13829: Niklas Baumstark i Samuel Gro w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-13833: Niklas Baumstark i Samuel Gro w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 10 listopada 2017 r.

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: w procedurze przetwarzania obrazów dysków występował błąd powodujący ujawnianie informacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

CVE-2017-13831: Glen Carmichael

Wpis dodano 31 października 2017 r., uaktualniono 10 listopada 2017 r.

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-9049: Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University w Singapurze

Wpis dodano 18 października 2018 r.

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7376: anonimowy badacz

CVE-2017-5130: anonimowy badacz

Wpis dodano 18 października 2018 r.

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-9050: Mateusz Jurczyk (j00ru) z Google Project Zero

Wpis dodano 18 października 2018 r.

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4302: Gustavo Grieco

Wpis dodano 18 października 2018 r.

SQLite

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7127: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-7081: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7087: Apple

CVE-2017-7091: Wei Yuan z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7092: Samuel Gro i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, Qixun Zhao (@S0rryMybad) z Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2017-7093: Samuel Gro i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7094: Tim Michaud (@TimGMichaud) z Leviathan Security Group

CVE-2017-7095: Wang Junjie, Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7096: Wei Yuan z Baidu Security Lab

CVE-2017-7098: Felipe Freitas z Instituto Tecnológico de Aeronáutica

CVE-2017-7099: Apple

CVE-2017-7100: Masato Kinugawa i Mario Heiderich z Cure53

CVE-2017-7102: Wang Junjie, Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University

CVE-2017-7104: likemeng z Baidu Secutity Lab

CVE-2017-7107: Wang Junjie, Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University

CVE-2017-7111: likemeng z Baidu Security Lab (xlab.baidu.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7117: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-7120: chenqin (陈钦) z Ant-financial Light-Year Security Lab

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi elementu parent-tab występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-7089: Frans Rosén z Detectify, Anton Lopanitsyn z ONSEC

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: pliki cookie należące do jednego źródła mogą zostać wysłane do innego źródła.

Opis: w procedurach obsługi plików cookie przeglądarki internetowej występował problem z uprawnieniami. Ten błąd naprawiono przez wyłączenie zwracania plików cookie dla niestandardowych schematów adresów URL.

CVE-2017-7090: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2017-7106: Oliver Paukstadt z Thinking Objects GmbH (to.com)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: istniała możliwość zastosowania zasad bufora aplikacji w nieoczekiwany sposób.

CVE-2017-7109: avlidienbrunn

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Specjalne podziękowania za pomoc dla: Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: