Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.7

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.7.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.7

Wydano 12 września 2017 r.

Synchronizacja danych

Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.5 lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie uzyskać dostęp do backupów systemu iOS utworzonych w aplikacji iTunes.

Opis: błąd kontroli dostępu naprawiono przez ograniczenie dostępu do backupów systemu iOS — tylko aplikacja iTunes ma takie uprawnienia.

CVE-2017-7079: Pi Delta

Wpis dodano 25 września 2017 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: