Zawartość związana z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.5.4 dla systemu Windows

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.5.4 dla systemu Windows.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.5.4 dla systemu Windows

Wydano 13 grudnia 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4692: Apple

CVE-2016-7635: Apple

CVE-2016-7652: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7656: zespół Keen Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2016-4743: Alan Cutter

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia informacji użytkownika.

Opis: naprawiono błąd walidacji przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2016-7586: Boris Zbarsky

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7587: Adam Klein

CVE-2016-7610: Zheng Huang z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2016-7611: anonimowy badacz w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

CVE-2016-7639: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

CVE-2016-7640: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7641: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7642: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

CVE-2016-7645: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7646: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7648: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7649: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7654: zespół Keen Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7589: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Opis: w procedurze obsługi zapytań JavaScript występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7592: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd dostępu do niezainicjowanej pamięci przez poprawienie procedur inicjalizacji pamięci.

CVE-2016-7598: Samuel Groß

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia informacji użytkownika.

Opis: w procedurze obsługi przekierowań HTTP występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji z różnych źródeł.

CVE-2016-7599: Muneaki Nishimura (nishimunea) z Recruit Technologies Co.,Ltd.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej strony internetowej może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7632: Jeonghoon Shin

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: