Nowości dotyczące użytkowników korporacyjnych w systemie macOS Monterey

Poznaj zawartość dotyczącą użytkowników korporacyjnych wprowadzoną przez Apple w systemie macOS Monterey.

Uaktualnienia systemu macOS poprawiają stabilność, wydajność oraz zgodność Twojego urządzenia i są zalecane dla wszystkich użytkowników systemu. Administratorzy urządzeń mogą zarządzać uaktualnieniami oprogramowania przy użyciu rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM).

Więcej informacji na temat ogólnych ulepszeń znajdziesz w artykule na temat uaktualnień do systemu macOS Monterey.

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tych uaktualnieniach można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

macOS Monterey 12.6.4

 • Rozwiązano problem z możliwym obejściem blokady MDM na komputerze Mac z układem zabezpieczającym Apple T2.

macOS Monterey 12.6.3

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że użycie rozwiązania MDM do zainstalowania uaktualnienia do systemu macOS 12 Monterey może spowodować zainstalowanie systemu macOS 13 Ventura.

 • Narzędzie wiersza poleceń softwareupdate nie wyświetla już systemu macOS 13 Ventura jako dostępnego uaktualnienia, gdy jest ono odroczone przez rozwiązanie MDM.

macOS Monterey 12.6.1

 • Rozwiązano problem, w którym system macOS 13 mógł być z opóźnieniem wyświetlany jako uaktualnienie oprogramowania tylko przy jednoczesnym ustawieniu opóźnienia zarówno wersji głównej, jak i dodatkowej systemu operacyjnego.

 • Rozwiązano problem, w którym po wykonaniu polecenia Wymaż całą zawartość i ustawienia menu Wi-Fi nie było dostępne na ekranie aktywacji.

 • Rozwiązano problem, w którym dołączenie do sieci WPA Personal mogło powodować wyświetlenie błędu „Nie można znaleźć pęku kluczy”.

 • Rozwiązano problem, w którym uaktualnienie oprogramowania było inicjowane, ale nie było pobierane.

macOS Monterey 12.5

 • Zwiększono wydajność klientów Xsan w DLC oraz konfiguracjach wymagających wysokiej wydajności.

 • Poprawiono stabilność podczas używania rozszerzeń sieciowych.

 • Poprawiono stabilność rozszerzenia pojedynczego logowania protokołu Kerberos podczas zmiany hasła.

macOS Monterey 12.4

 • Dodano obsługę logowania się przy użyciu zarządzanego Apple ID sfederowanego z usługą Google Workspace.

 • Rozwiązania MDM mogą wysyłać zapytania o dodatkowe informacje o statusie uaktualnienia po wydaniu polecenia InstallLater.

 • Rozwiązano problem powodujący brak odpowiedzi sieci przy użyciu wielu rozszerzeń sieciowych lub rozszerzenia sieciowego z kartą Ethernet.

 • Rozwiązano problem, w którym rozszerzenie jednokrotnego logowania Kerberos mogło nie nawiązywać ponownego połączenia lub nie logować się automatycznie.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego łącza do aplikacji Microsoft Teams nie otwierały się w przeglądarce Safari.

 • Rozwiązano problem na Macach z procesorem Intel, w którym po próbie wyzerowania hasła konieczne było wprowadzenie hasła sprzętowego w celu powrotu do okna logowania.

macOS Monterey 12.3.1

 • Rozwiązano problem, w którym uaktualnienie oprogramowania mogło się zatrzymać na logo Apple i pasku postępu.

macOS Monterey 12.3

 • Python 2.7 został usunięty z systemu macOS.

 • Odbiornik AirPlay na Macu może zostać ograniczony przez rozwiązanie MDM.

 • Zwiększono niezawodność zarządzanych uaktualnień oprogramowania wykonywanych przy użyciu funkcji InstallLater.

 • Rozwiązano problem powodujący brak reakcji na skanowanie uaktualnień oprogramowania.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego zapytania DNS kończyły się niepowodzeniem podczas korzystania z usługi Cisco AnyConnect.

 • Rozwiązano problem związany z uwierzytelnianiem NTLM na serwerach druku SMB, które umożliwiają również uwierzytelnianie Kerberos.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego przeglądarka Safari wyświetlała wielokrotnie monit o certyfikat tożsamości.

 • Rozwiązano problem na Macach z układem zabezpieczającym Apple T2, w którym po próbie wyzerowania hasła konieczne było wprowadzenie hasła sprzętowego w celu powrotu do okna logowania.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego dokumenty pakietu Microsoft Office nie mogły być zachowywane na woluminach Xsan lub StorNext.

macOS Monterey 12.2

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wyszukiwanie poczty w aplikacji Microsoft Outlook.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał uwierzytelnianie na serwerze wydruku systemu Windows z podwyższonym poziomem uwierzytelniania RPC.

 • Rozwiązano problem z otwieraniem witryn internetowych podczas korzystania z uwierzytelnionego serwera proxy z rozszerzeniem sieciowym.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego rozszerzenia sieciowe mogły sporadycznie tracić łączność po długim okresie użytkowania.

macOS Monterey 12.1

 • Komputery Mac z układem scalonym Apple podłączone do sieci Ethernet mogą teraz aktywować się automatycznie po wykonaniu przez rozwiązanie MDM operacji Wymaż zawartość i ustawienia.

 • Udostępnianie ekranu można teraz włączyć zdalnie tylko za pomocą rozwiązania MDM.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego usługa Zdjęcia iCloud mogła być włączona, gdy była ograniczona przez rozwiązanie MDM.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał aplikacji Uaktualnienia rozpoznawanie stosowania kart inteligentnych do uwierzytelniania.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał rotację klucza odzyskiwania FileVault.

macOS Monterey 12.0.1

System macOS Monterey zawiera nowe funkcje, takie jak Wymaż zawartość i ustawienia, udoskonalenia w zakresie uaktualnień oprogramowania MDM i inne ulepszenia w zakresie zarządzania urządzeniami.

Zarządzanie urządzeniami

 • System MDM może wykonać funkcję Wymaż zawartość i ustawienia na komputerach Mac z układem scalonym Apple lub układem zabezpieczeń Apple T2.

 • Polecenia uaktualnień oprogramowania MDM obsługują nowe funkcje, takie jak odkładanie instalacji przez użytkownika dla polecenia InstallLater oraz powiadomienia o odliczaniu dla polecenia InstallASAP.

 • System MDM może usuwać rozszerzenia systemowe.

 • System MDM może zezwolić użytkownikom, którzy nie są administratorami, na zatwierdzanie rozszerzeń jądra.

 • Rejestracja użytkownika obsługuje iCloud Drive i zarządzane aplikacje.

 • Funkcję Przekazywanie prywatne iCloud można zablokować na nadzorowanych urządzeniach. Dowiedz się, jak przygotować sieć na funkcję Przekazywanie prywatne iCloud.

 • System MDM może konfigurować i włączać rejestrowanie zapory.

Poprawki błędów i inne ulepszenia

 • Możesz nacisnąć klawisze Option-Shift-Return i wprowadzić klucz odzyskiwania FileVault na komputerze Mac z układem scalonym Apple w celu odblokowania dysku i uzyskania dostępu do okna logowania systemu macOS.

 • Komputery Mac z układem scalonym Apple obsługują standardy roamingu Wi-Fi 802.11r, 802.11k i 802.11v.

 • Opcja IPv6-Only-Preferred w DHCPv4 jest teraz obsługiwana.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego nie można było zainstalować uaktualnień oprogramowania zarządzanego, gdy nie był zalogowany żaden użytkownik.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego procesy w tle nieoczekiwanie monitowały o uwierzytelnienie serwera proxy.

 • Wczytywanie witryn bez www-authenticate w nagłówku nie kończy się już niepowodzeniem, gdy używany jest profil Kerberos Extensible SSO.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego drukowanie mogło się nie powieść w przypadku kont użytkowników usługi Active Directory.

 • Rozwiązano problem z własnością woluminu, który występował w przypadku zastosowania blokady odzyskiwania przed utworzeniem użytkownika w systemie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: