Używanie narzędzia kickstart wiersza poleceń w systemie macOS Mojave 10.14 i nowszym

Aby kontrolować zdalny komputer Mac za pomocą współdzielenia ekranu, włącz na urządzeniu docelowym funkcję Zdalne zarządzanie. Możesz również wykonać poniższe czynności, aby zarządzać urządzeniami zarejestrowanymi w funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM — Mobile Device Management).

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w systemie macOS 10.14 i nowszym, funkcja Współdzielenie ekranu umożliwia tylko widok w trybie odczytu podczas używania narzędzia kickstart wiersza poleceń, aby umożliwić użycie funkcji Zdalne zarządzanie na komputerze Mac. Jeśli chcesz przeglądać i kontrolować zdalny komputer Mac za pomocą współdzielenia ekranu, otwórz Preferencje systemowe na docelowym komputerze Mac, kliknij opcję Udostępnianie i zaznacz pole wyboru Zdalne zarządzanie. Jeśli opcja Zdalne zarządzanie jest już zaznaczona, odznacz ją i zaznacz ponownie.

Używanie funkcji Współdzielenie ekranu do kontrolowania komputera Mac zarejestrowanego w funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi

Jeśli komputer Mac jest zarejestrowany w funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi za pomocą rejestracji rozwiązania MDM zatwierdzonej przez użytkownika lub programu Device Enrollment, możesz zezwolić na kontrolowanie komputera Mac za pomocą współdzielenia ekranu.

  1. Użyj narzędzia kickstart, aby włączyć funkcję Zdalne zarządzanie.
  2. Użyj pakietu danych Kontrola preferencji zasad prywatności. Użyj klucza PostEvent i ustaw identyfikator ciągu na com.apple.screensharing.agent. Ustaw wartość IdentifierType ciągu na bundleID.

Oto przykład pakietu danych com.apple.TCC.configuration-profile-policy, którego możesz użyć jako części profilu konfiguracji:

<key>Services</key>
<dict>
  <key>PostEvent</key>
  <array>
    <dict>
      <key>Allowed</key>
      <true/>
      <key>CodeRequirement</key>
      <string>identifier "com.apple.screensharing.agent" and anchor apple</string>
      <key>Comment</key>
      <string>Allow Control mode when starting Remote Management via kickstart</string>
      <key>Identifier</key>
      <string>com.apple.screensharing.agent</string>
      <key>IdentifierType</key>
      <string>bundleID</string>
    </dict>
  </array>
</dict>
Data publikacji: