Włączanie funkcji Zarządzanie zdalne za pomocą rozwiązania MDM w systemie macOS

Dowiedz się, jak kontrolować zdalny komputer Mac zarządzany za pomocą rozwiązania Zarządzanie urządzeniami przenośnymi (MDM).

Aby sterować zdalnym komputerem Mac zarządzanym za pomocą systemu Zarządzanie urządzeniami przenośnymi, użyj polecenia Włącz pulpit zdalny. Polecenie Włącz pulpit zdalny powoduje włączenie funkcji Zarządzanie zdalne w przypadku wszystkich użytkowników z włączonymi opcjami Obserwuj i Kontroluj.

Data publikacji: