Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 11.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 11.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

tvOS 11.3

Wydano 29 marca 2018 r.

CoreFoundation

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4155: Samuel Groß (@5aelo)

CoreText

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego ciągu znaków mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd podatności na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4142: Robin Leroy z Google Switzerland GmbH

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Zdarzenia systemu plików

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4167: Samuel Groß (@5aelo)

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4150: anonimowy badacz

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2018-4104: brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4143: derrek (@derrekr6)

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: w procedurze zmiany stanu programu występował błąd powodujący ujawnianie informacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi stanu.

CVE-2018-4185: Brandon Azad

Wpis dodano 19 lipca 2018 r.

libxml2

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do nieoczekiwanej awarii przeglądarki Safari.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-15412: Nick Wellnhofer

Wpis dodano 18 października 2018 r.

NSURLSession

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4166: Samuel Groß (@5aelo)

Szybki przegląd

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4157: Samuel Groß (@5aelo)

Zabezpieczenia

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może zdobyć podwyższone uprawnienia.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2018-4144: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Preferencje systemowe

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: profil konfiguracji może nieprawidłowo nadal obowiązywać po usunięciu.

Opis: w interfejsie CFPreferences występował błąd. Ten błąd naprawiono przez ulepszenie mechanizmu czyszczenia preferencji.

CVE-2018-4115: Johann Thalakada, Vladimir Zubkov i Matt Vlasach z Wandera

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja z typami indeksowania powoduje błąd ASSERT.

Opis: w sposobie obsługi funkcji w kodzie javascript występował błąd indeksowania macierzy. Ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2018-4113: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4146: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4101: Yuan Deng z Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2018-4114: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2018-4118: Jun Kokatsu (@shhnjk)

CVE-2018-4119: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4120: Hanming Zhang (@4shitak4) z Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2018-4121: natashenka z Google Project Zero

CVE-2018-4122: WanderingGlitch w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4125: WanderingGlitch w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4127: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4128: Zach Markley

CVE-2018-4129: likemeng z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4130: Omair w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4161: WanderingGlitch w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4162: WanderingGlitch w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4163: WanderingGlitch w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4165: Hanming Zhang (@4shitak4) z Qihoo 360 Vulcan Team

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja powoduje błąd ASSERT.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2018-4207: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 2 maja 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja powoduje błąd ASSERT.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2018-4208: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 2 maja 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja powoduje błąd ASSERT.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2018-4209: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 2 maja 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja z typami indeksowania powodowała błąd.

Opis: w sposobie obsługi funkcji w kodzie javascript występował błąd indeksowania macierzy. Ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2018-4210: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 2 maja 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja powoduje błąd ASSERT.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2018-4212: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 2 maja 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: nieoczekiwana interakcja powoduje błąd ASSERT.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2018-4213: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 2 maja 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4145: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 18 października 2018 r.

Dodatkowe podziękowania

Zabezpieczenia

Specjalne podziękowania za pomoc dla: Abraham Masri (@cheesecakeufo).

Wpis dodano 13 kwietnia 2018 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: