Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS Catalina 10.15.7 i uaktualnieniu systemu macOS Catalina 10.15.7

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS Catalina 10.15.7 i uaktualnieniu systemu macOS Catalina 10.15.7.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Uaktualnienie uzupełniające systemu macOS Catalina 10.15.7 i uaktualnienie systemu macOS Catalina 10.15.7

Wydano 5 listopada 2020 r.

FontParser

Dostępne dla: systemu macOS Catalina 10.15.7

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Firma Apple jest świadoma doniesień występowania exploita tego problemu na wolności.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-27930: Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Catalina 10.15.7

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra. Firma Apple jest świadoma doniesień występowania exploita tego problemu na wolności.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-27932: Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Catalina 10.15.7

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie ujawnić pamięć jądra Firma Apple jest świadoma doniesień występowania exploita tego problemu na wolności.

Opis: rozwiązano problem z inicjalizacją pamięci.

CVE-2020-27950: Google Project Zero

Po zainstalowaniu tego uaktualnienia system macOS będzie mieć następujący numer kompilacji: 19H15.

Dowiedz się, jak znaleźć wersję i numer kompilacji systemu macOS na komputerze Mac.

Dowiedz się, jak uaktualnić oprogramowanie na komputerze Mac.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: