Jeśli widzisz komunikat o błędzie 9, 4005, 4013 lub 4014 podczas uaktualniania lub odtwarzania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Podczas próby uaktualnienia lub odtworzenia telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputerze może pojawić się jeden z wymienionych poniżej komunikatów.

Spróbuj ponownie uaktualnić urządzenie

Jeśli urządzenie rozłącza się podczas uaktualniania lub odtwarzania albo jeśli komputer nie może przełączyć urządzenia w stan odtwarzania, może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

 • Nie można było odtworzyć iPhone'a „[nazwa urządzenia]”. Wystąpił nieznany błąd (9).

 • Nie można było odtworzyć iPhone’a „[nazwa urządzenia]”. Wystąpił nieznany błąd (4005).

 • Nie można było odtworzyć iPhone’a „[nazwa urządzenia]”. Wystąpił nieznany błąd (4013).

 • Nie można było odtworzyć iPhone’a „[nazwa urządzenia]”. Wystąpił nieznany błąd (4014).

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że na komputerze Mac jest zainstalowana najnowsza wersja systemu macOS lub najnowsza wersja aplikacji iTunes.

 2. Wymuś ponowne uruchomienie urządzenia:

  • Modele iPada bez przycisku Początek: naciśnij i szybko puść przycisk głośności znajdujący się najbliżej przycisku górnego. Naciśnij i szybko puść przycisk głośności znajdujący się najdalej od przycisku górnego. Naciśnij przycisk górny i przytrzymaj go, aż urządzenie ponownie się uruchomi. Jeśli nie masz pewności, zobacz, które przyciski należy nacisnąć w celu ponownego uruchomienia iPada.

  • iPhone 8 i nowsze modele: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż pojawi się logo firmy Apple.

  • iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny (lub górny) oraz przycisk zmniejszania głośności, aż pojawi się logo firmy Apple.

  • Modele iPada z przyciskiem Początek, iPhone 6s i starsze modele, iPod touch (6. generacji) i starsze modele: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny (lub górny) oraz przycisk Początek, aż pojawi się logo firmy Apple.

 3. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB. Odszukaj urządzenie na komputerze.

 4. Gdy pojawią się opcje uaktualniania lub odtwarzania, kliknij opcję Uaktualnij (nie opcję Odtwórz), aby ponownie zainstalować oprogramowanie i zachować osobiste dane.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, spróbuj wykonać poniższe czynności

Jeśli możesz wykonać uaktualnienie, ale urządzenie uruchamia się w trybie awaryjnym, wykonaj ponownie powyższe czynności. W kroku 4 wybierz opcję Odtwórz zamiast opcji Uaktualnij. Gdy odtwarzanie dobiegnie końca, musisz skonfigurować urządzenie, używając backup.

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie podczas uaktualniania:

 1. Sprawdź dostępność uaktualnień dla komputera Mac lub PC. Jeśli komputer zostanie uruchomiony ponownie w ramach uaktualniania, ponownie sprawdź dostępność uaktualnień po ponownym uruchomieniu.

 2. Spróbuj odtworzyć urządzenie przy użyciu innego przewodu USB.

 3. Spróbuj odtworzyć urządzenie na innym komputerze.

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie 9, 4005, 4013 lub 4014 podczas próby odtwarzania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, skontaktuj się z nami.

Uzyskaj informacje o innych błędach związanych z uaktualnianiem i odtwarzaniem.

Data publikacji: