Zaawansowana technologia Face ID

Dowiedz się, jak Face ID pomaga chronić informacje na telefonie iPhone X i iPadzie Pro.

Znaczna część informacji na temat naszego cyfrowego życia jest gromadzona na telefonie iPhone i iPadzie, więc ważne jest, aby informacje te były chronione. Tak jak funkcja Touch ID zrewolucjonizowała weryfikację tożsamości, wprowadzając uwierzytelnianie za pomocą odcisku palca, tak Face ID rewolucjonizuje ją na nowo, wprowadzając uwierzytelnianie przez rozpoznawanie twarzy. Funkcja Face ID zapewnia intuicyjne i bezpieczne uwierzytelnianie, którego podstawą jest supernowoczesny system aparatów TrueDepth oraz zaawansowane technologie szczegółowo odwzorowujące geometrię twarzy.

Wystarczy jedno spojrzenie, aby funkcja Face ID bezpiecznie odblokowała telefon iPhone lub iPada Pro. Za jej pomocą możesz między innymi autoryzować zakupy w iTunes Store, App Store i Księgarni oraz płatności realizowane za pośrednictwem usługi Apple Pay. Deweloperzy mogą również włączyć logowanie się do swoich aplikacji przy użyciu funkcji Face ID. Aplikacje, które obsługują funkcję Touch ID, będą automatycznie obsługiwać funkcję Face ID.

Dowiedz się, które modele iPhone’a i iPada obsługują funkcję Face ID.

Zaawansowane technologie

Technologia odpowiadająca za działanie funkcji Face ID to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań sprzętowych i programowych, jakie kiedykolwiek udało nam się opracować. Aparat TrueDepth przechwytuje szczegółowe dane twarzy, rozmieszczając i analizując tysiące niewidzialnych punktów, a przez to tworząc dla niej mapę głębi. Przechwytuje też obraz twarzy w podczerwieni. Część systemu Neural Engine w czipach A11, A12 Bionic, A12X Bionic, A13 Bionic, A14 Bionic i A15 Bionic — zabezpieczona w obszarze Secure Enclave — przekształca mapę głębi i obraz twarzy w podczerwieni w dane matematyczne, które są porównywane z zarejestrowanymi danymi twarzy.

Face ID automatycznie dostosowuje się do zmian w wyglądzie, takich jak makijaż czy rosnący zarost. Jeśli nastąpi bardziej znacząca zmiana wyglądu, na przykład zgolenie brody, przed uaktualnieniem danych twarzy funkcja Face ID potwierdzi tożsamość przy użyciu kodu. Face ID działa z nakryciami głowy, szalikami, okularami, szkłami kontaktowymi i wieloma typami okularów przeciwsłonecznych. Ponadto działa w pomieszczeniach zamkniętych, na zewnątrz oraz w całkowitej ciemności. Na iPhonie 12 i nowszych modelach z systemem iOS 15.4 funkcja Face ID działa nawet z maseczkami.

Aby zacząć korzystać z funkcji Face ID, należy najpierw zarejestrować swoją twarz. Można to zrobić w ramach procesu początkowej konfiguracji lub później na ekranie Ustawienia > Face ID i kod. Aby odblokować urządzenie przy użyciu Face ID, wystarczy na nie spojrzeć. Funkcja Face ID wymaga, aby aparat TrueDepth obejmował twarz lub oczy osoby próbującej się uwierzytelnić. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, czy urządzenie leży na płaskiej powierzchni czy też jest trzymane w naturalnej pozycji. Aparat TrueDepth ma podobny zakres widzenia, jak podczas robienia zdjęcia lub nawiązywania połączenia FaceTime za pomocą przedniego aparatu. Funkcja Face ID działa najlepiej, gdy urządzenie znajduje się od twarzy na odległość ramienia lub bliżej (25–50 cm od twarzy). Aby używać Face ID podczas noszenia maseczki, skonfiguruj tę funkcję i upewnij się, że aparat widzi Twoje oczy.

Aparat TrueDepth jest inteligentnie aktywowany — na przykład gdy obudzisz ekran stuknięciem, otrzymasz przychodzące powiadomienie budzące ekran lub obudzisz telefon iPhone przez podniesienie go. Przy każdej próbie odblokowania urządzenia aparat TrueDepth rozpoznaje Cię, przechwytując szczegółowe dane głębi i obraz w podczerwieni. Przechwycone informacje są porównywane z zapisanymi danymi matematycznymi, a wykrycie podobieństwa powoduje uwierzytelnienie.

Rozwiązania ochronne

Nowa funkcja korzysta z informacji użytkownika, które muszą być chronione. Tak samo jak w przypadku Touch ID wdrożyliśmy kilka ważnych mechanizmów, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji. Funkcja Face ID korzysta z aparatu TrueDepth i technologii samouczenia, zapewniając bezpieczne rozwiązanie do uwierzytelniania. Dane funkcji Face ID — w tym dane matematyczne twarzy — są szyfrowane i chronione przy użyciu klucza, który z kolei jest dostępny tylko za pośrednictwem architektury Secure Enclave.

Prawdopodobieństwo, że przypadkowa osoba w populacji spojrzy na Twojego iPhone’a lub iPada Pro i odblokuje go przy użyciu funkcji Face ID wynosi mniej niż 1 do 1 000 000 w przypadku jednego zarejestrowanego wyglądu, niezależnie od tego, czy nosisz maseczkę. W ramach dodatkowej ochrony Face ID dopuszcza tylko pięć nieudanych prób dopasowania, po czym wymaga podania kodu. Prawdopodobieństwo statystyczne jest wyższe — i jeszcze większe w przypadku używania funkcji Face ID z maseczką — w przypadku bliźniąt i rodzeństwa o podobnych rysach twarzy, a także wśród dzieci w wieku poniżej 13 lat, ponieważ ich charakterystyczne rysy twarzy mogą nie być w pełni rozwinięte. W przypadku jakichkolwiek obaw związanych z tą kwestią zalecamy uwierzytelnianie się przy użyciu kodu. Face ID można też używać bez włączania funkcji Face ID z maseczką.

Funkcja Face ID dokonuje porównania informacji o głębi, których nie można znaleźć w odbitkach fotografii ani dwuwymiarowych zdjęciach cyfrowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych antyfałszerskich sieci neuronowych Face ID chroni przed fałszerstwami wykorzystującymi maski lub inne techniki. Face ID potrafi nawet rozpoznawać uwagę, a funkcja Face ID z maseczką zawsze potwierdza uwagę. Face ID rozpoznaje, czy masz otwarte oczy i patrzysz w stronę urządzenia. Utrudnia to innym osobom odblokowanie urządzenia bez Twojej wiedzy (na przykład gdy śpisz).

Aby używać funkcji Face ID, musisz skonfigurować kod na urządzeniu. Wprowadzenie kodu jest wymagane w celu dodatkowej weryfikacji zabezpieczeń w następujących sytuacjach:

  • Urządzenie zostało właśnie włączone lub ponownie uruchomione.

  • Od ostatniego odblokowania urządzenia upłynęło więcej niż 48 godzin.

  • Urządzenie nie było odblokowywane przy użyciu kodu w ciągu ostatnich 6,5 dnia, a funkcji Face ID nie użyto do odblokowania urządzenia w ciągu ostatnich 4 godzin.

  • Urządzenie odebrało polecenie zdalnej blokady.

  • Po pięciu nieudanych próbach dopasowania twarzy.

  • Po zainicjowaniu procesu wyłączenia zasilania/trybu Alarmowe SOS przez jednoczesne naciśnięcie przycisku głośności oraz przycisku bocznego i przytrzymanie ich przez 2 sekundy.

Jeśli urządzenie zaginie lub zostanie ukradzione, można wyłączyć możliwość odblokowania go przy użyciu funkcji Face ID, oznaczając urządzenie jako utracone w aplikacji Znajdź.

Prywatność

Prywatność jest niezwykle ważna dla Apple. Dane funkcji Face ID — w tym dane matematyczne twarzy — są szyfrowane i chronione przy użyciu architektury Secure Enclave. Te dane są udoskonalane i uaktualniane w miarę używania funkcji Face ID, aby poprawić dokładność dopasowania — po pomyślnym uaktualnieniu, a także w przypadku wykrycia bliskiego dopasowania, po którym urządzenie zostało odblokowane przez wprowadzenie kodu. Dane funkcji Face ID nie wydostają się poza urządzenie i nie są uwzględniane w backupach tworzonych w usłudze iCloud ani w żadnym innym miejscu.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w funkcji Face ID, możesz kontrolować sposób jej używania oraz w każdej chwili ją wyłączyć. Na przykład jeśli nie chcesz używać Face ID do odblokowywania urządzenia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod > Używaj Face ID i wyłącz opcję Odblokowywanie iPhone’a lub Odblokowywanie iPada. Funkcji Face ID można też używać bez konfigurowania możliwości używania jej z maseczką. Aby całkowicie wyłączyć funkcję Face ID, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie stuknij opcję Wyzeruj Face ID. Spowoduje to usunięcie danych funkcji Face ID, w tym danych matematycznych twarzy, z urządzenia. Jeśli zdecydujesz się wymazać lub zresetować urządzenie przy użyciu usługi Znajdź mój iPhone lub przez wymazanie całej zawartości i wszystkich ustawień, spowoduje to też usunięcie wszystkich danych funkcji Face ID.

Nawet jeśli nie zarejestrujesz się w funkcji Face ID, aparat TrueDepth aktywuje się inteligentnie jako wsparcie funkcji rozpoznających uwagę, takich jak przygaszanie wyświetlacza lub zmniejszanie głośności alertów, gdy nie patrzysz na urządzenie. Na przykład gdy używasz przeglądarki Safari, urządzenie sprawdzi, czy patrzysz na urządzenie. Jeśli nie patrzysz, wyłączy ekran. Jeśli nie chcesz używać tych funkcji, możesz wybrać kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie wyłączyć opcję Funkcje rozpoznające uwagę.

W obsługiwanych aplikacjach możesz włączyć uwierzytelnianie za pomocą funkcji Face ID. Aplikacje są jedynie powiadamiane o powodzeniu uwierzytelniania. Nie mają dostępu do danych funkcji Face ID powiązanych z zarejestrowaną twarzą.

Bezpieczeństwo

iPhone i iPad Pro oraz system aparatów TrueDepth zostały dokładnie przetestowane i spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. System aparatów TrueDepth jest bezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. Emitowane promieniowanie jest małej mocy, system nie jest więc szkodliwy dla oczu ani skóry. Należy pamiętać, że system laserowy może zostać wyłączony ze względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo. Jeśli na iPhonie lub iPadzie Pro pojawi się powiadomienie, że funkcja Face ID jest wyłączona, należy zawsze zlecić naprawę urządzenia przeszkolonemu technikowi, który używa oryginalnych części Apple. Nieprawidłowa naprawa, modyfikacja lub użycie nieoryginalnych komponentów Apple w systemach laserowych może uniemożliwić prawidłowe działanie mechanizmów bezpieczeństwa i spowodować niebezpieczną ekspozycję oraz obrażenia oczu lub skóry. Dowiedz się, co zrobić, jeśli pojawi się alert informujący, że funkcja Face ID została wyłączona.

Spoglądając na aparat TrueDepth przez kamery niektórych typów, można zauważyć emitowane światło. To normalne zjawisko, ponieważ niektóre kamery wykrywają promieniowanie podczerwone. Również w bardzo ciemnym pomieszczeniu można zauważyć słabe światło emitowane z aparatu TrueDepth. To normalne zjawisko w bardzo ciemnych miejscach.

Dostępność

Dostępność jest integralną częścią produktów Apple. Użytkownicy z ograniczeniami fizycznymi mogą wybrać pozycję Opcje dostępności podczas rejestrowania. Eliminuje ona wymóg wykonywania ruchów głowy w pełnym zakresie w celu uchwycenia różnych kątów, przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkowania, ale wymaga większej konsekwencji w sposobie spoglądania na telefon iPhone lub iPada Pro.

Face ID oferuje też funkcję dostępności pomagającą osobom niewidomym lub niedowidzącym. Jeśli nie chcesz, aby funkcja Face ID wymagała spoglądania na urządzenie otwartymi oczami, możesz wybrać kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Face ID i uwaga, a następnie wyłączyć opcję Face ID wymaga uwagi. Opcja ta jest automatycznie wyłączana w przypadku włączenia funkcji VoiceOver podczas początkowej konfiguracji.

Więcej informacji

Data publikacji: