Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Korzystanie z wyświetlacza Retina

Rozdzielczość wyświetlaczy Retina jest tak wysoka, że z normalnej odległości ludzkie oko nie jest w stanie wyodrębnić pojedynczych pikseli. Zapewnia to precyzyjne odwzorowanie szczegółów i radykalną poprawę jakości oglądania.

Komputery i wyświetlacze zewnętrzne z wyświetlaczem Retina

Natywna rozdzielczość, gęstość pikseli i głębia koloru różnią się w zależności od modelu produktu. Skorzystaj z poniższych łączy, aby znaleźć dane techniczne poszczególnych modeli.

Zmiana rozdzielczości wyświetlacza

Mac automatycznie wybiera domyślną rozdzielczość optymalną dla wyświetlacza.

Zmień rozdzielczość wyświetlacza Maca

Używanie aplikacji na Maca z wyświetlaczem Retina

Jeśli starsza aplikacja wygląda inaczej niż oczekujesz na wyświetlaczu Retina lub wyświetlaczu zewnętrznym o wysokiej rozdzielczości, być może uda Ci się otworzyć aplikację w trybie niskiej rozdzielczości:

  1. Zamknij aplikację.

  2. Otwórz folder Aplikacje.

  3. Kliknij aplikację, aby ją zaznaczyć, a następnie wybierz opcję Informacje z menu Plik.

  4. W otwartym oknie Informacje zaznacz pole wyboru Otwórz w niskiej rozdzielczości, jeśli jest dostępne.

  5. Zamknij okno Informacje i ponownie otwórz aplikację.

Niektóre aplikacje, które działają najlepiej w trybie niskiej rozdzielczości lub tylko w nim, będą miały ten tryb włączony. W takim przypadku nie będzie można go wyłączyć. Być może deweloper aplikacji przewidział uaktualnienie, które zawiera obsługę wyświetlacza Retina.

Używanie aplikacji Boot Camp i systemu Windows z wyświetlaczem Retina

Aplikacja Boot Camp obsługuje rozdzielczości do 3840 x 2160. Jeśli komputer Mac używa systemu Windows przy uruchamianiu z oprogramowania obsługi systemu Windows dostarczonego przez Apple, stosuje maksymalną obsługiwaną liczbę dpi, tj. liczbę punktów (pikseli) na cal (144 dpi, powiększenie 150%). W rezultacie elementy na ekranie są małe i mają dużo przestrzeni wokół siebie. Możesz zmienić to ustawienie w Panelu sterowania systemu Windows.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: