macOS High Sierra

Skriv ut nettsider

Når du skriver ut eller oppretter en PDF av en nettside, kan du inkludere bakgrunnsbilde og farge, og vise nettsideadressen og datoen i topptekst og bunntekst.

Åpne Safari for meg

  1. Velg Arkiv > Skriv ut.

  2. Klikk på valg-lokalmenyen (i skillestreken), velg Safari og angi deretter utskriftsalternativer for nettsiden.

    Hvis du ikke ser lokalmenyen for utskriftsvalg i skillelinjen til høyre for forhåndsvisningen, klikker du på Vis detaljer nederst i Skriv ut-dialogruten.

    Hvis du vil opprette en PDF av nettsiden, klikker du på PDF nederst i dialogruten og velg hva du vil gjøre med PDF-en.