Malvelgeren med kategorier langs toppen. Bøker er markert, og bokmaler i stående og liggende retning vises under.

Kom i gang med en mal

Alle dokumenter starter med en mal – en modell du kan bruke som utgangspunkt. Du kan opprette tekstbehandlingsdokumenter, for eksempel rapporter og brev, og sidelayoutdokumenter, for eksempel plakater og nyhetsbrev. Du trenger bare å erstattet plassholdertekst og -bilder med ditt eget innhold.

Om tekstbehandlings- og sidelayoutdokumenter

Sett inn-menyen med knapper øverst for å legge til tabeller, diagrammer, figurer og medier. Figurer er markert, og menyen viser en rad med kategorier med en Søk-knapp til venstre. Kategorien Aktiviteter er valgt, og det vises figurer nedenfor.

Legg til bilder, tabeller, tegninger og annet

Legg til objekter som tabeller, diagrammer, figurer og medier (bilder, lyd og video) i dokumentet. Du kan legge objekter lagvis, endre størrelsen på dem og plassere dem hvor som helst på siden.

Introduksjon til bilder, diagrammer og andre objekter

Format-kontrollene for å endre størrelsen og utseendet til det markerte bildet. Stil-, Bilde- og Ordne-knapper er over kontrollene.

Tilpass alle detaljer

Endre hvordan teksten ser ut, legg til en skygge til et bilde, fyll figurer med farger, og mye mer – du kan endre alt i dokumentet ditt.

Introduksjon til Pages

En figur med tekst som flyter rundt den på tre sider.

La teksten flyte

Vær kreativ med tekstflyten i dokumentet. Har du et bilde? Bryt teksten rundt det. Vil du at tekst skal flyte i uregelmessige spalter eller videreføre i et sidepanel på en ny side? Koble tekstruter slik at teksten flyter fra én tekstrute til den neste.

Plasser objekter med tekst

Legg til personer-skjermen som viser et bilde av dokumentet som skal deles. Nedenfor er knapper for måter å sende invitasjonen på, blant annet Mail, Kopier kobling og Mer. Delingsvalg-knappen er nederst.

Samarbeid i sanntid

Inviter andre til å samarbeide med deg på dokumentet. Alle du inviterer, kan se endringer mens de utføres, men du kontrollerer hvem som kan redigere eller kun lese dokumentet.

Introduksjon til samarbeid

Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke Pages 5.2 på iPaden. Hvis du vil se Pages-versjonen på iPaden, velger du Innstillinger  > Pages. Hvis du vil bla i denne veiledningen, trykker du på Innholdsfortegnelse øverst på siden. Du kan også laste ned brukerveiledningen fra Apple Books (hvis det er tilgjengelig).

Hvis du trenger mer hjelp, kan du besøke nettstedet for Pages-brukerstøtte.