macOS High Sierra

Alternativer for sikkerhetskopiering av Macen

Bilder, musikk, dokumenter og programvare er viktig. Den beste måten å beskytte innholdet på, er å sikkerhetskopiere alle filene på Macen. Det kan du gjøre på flere måter.

Time Machine

Time Machine sikkerhetskopierer alt innholdet på Macen, inkludert bilder, musikk, filmer og dokumenter. Når du har stilt inn Time Machine, sikkerhetskopieres innholdet på Macen regelmessig uten at du trenger å gjøre noe. Les mer om dette under Koble en ny sikkerhetskopidisk til Macen.

CD-er og DVD-er

Du kan opprette en brennemappe som inneholder alle de viktige filene dine. Når du vil sikkerhetskopiere de viktige filene til en CD- eller DVD-plate, åpner du mappen og klikker på Brenn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Opprett og bruk en brennemappe.

Andre disker

Hvis du har to harddisker, kan du sikkerhetskopiere filer ved å kopiere dem fra én disk til en annen. Du kan spare plass ved å komprimere et objekt før du kopierer det til en sikkerhetskopidisk ved å markere det og velge Arkiv > Komprimer.

Hvis harddisken er delt inn i partisjoner, kan du sikkerhetskopiere filer fra én partisjon til en annen. Denne løsningen er ikke like sikker som de andre alternativene fordi sikkerhetskopien kan gå tapt sammen med originalfilene hvis harddisken blir ødelagt. Hvis du vil vite mer om hvordan du partisjonerer en disk, leser du Partisjoner en fysisk disk.

Diskverktøy

Hvis du vil sikkerhetskopiere flere filer enn det er plass til på én enkelt CD eller DVD, kan du bruke Diskverktøy til å lage en komprimert diskfil av filene.

Åpne Diskverktøy for meg