macOS High Sierra

Partisjoner en fysisk disk

Når du partisjonerer en disk, deles den opp i individuelle deler som kalles partisjoner. Disse vises som separate volumer under Enheter i Finder-sidepanelet. Det er mulig du må partisjonere en disk hvis du vil installere flere operativsystemer eller hvis du skal endre enhetens format.

Hvordan du partisjonerer en disk er avhengig av filformatet den bruker.

Hvis du skal partisjonere en intern fysisk disk fordi du vil installere Windows, bruker du Boot Camp-assistent.

Åpne Boot Camp-assistent for meg

ADVARSEL: Du kan hindre tap av data på Fusion Drive ved å unngå å koble den til en Mac som bruker en versjon av OS X som er eldre enn versjon 10.8.5. Du finner mer informasjon i Apples kundestøtteartikkel Bare koble OS X Mavericks Fusion Drive-stasjoner til OS X Mountain Lion versjon 10.8.5 eller nyere.

Åpne Diskverktøy for meg

Legg til et volum i en APFS-beholder

Apple File System (APFS) tilordner diskplass etter behov. Du kan imidlertid manuelt håndtere APFS-volumtilordning hvis det er nødvendig.

Viktig: Som en forholdsregel bør du sikkerhetskopiere filene dine før du oppretter nye partisjoner på enheten.

 1. Marker et eksisterende APFS-volum i sidepanelet, og klikk deretter på Legg til volum-knappen .

 2. Skriv inn et navn for det nye APFS-volumet.

 3. Klikk på Format-lokalmenyen, og velg deretter et format.

  • APFS: Bruker Apple File System-formatet, som anbefales for volumer som bruker macOS High Sierra.

  • APFS (kryptert): Bruker Apple File System-formatet og krypterer partisjonen.

  • APFS (Case-sensitive): Bruker Apple File System-formatet og skiller mellom store og små bokstaver i fil- og mappenavn. For eksempel vil mapper kalt «Lekser» og «LEKSER» være to forskjellige mapper.

  • APFS (Case-sensitive, kryptert): Bruker Apple File System-formatet og skiller mellom store og små bokstaver i fil- og mappenavn, og krypterer partisjonen. For eksempel vil mapper kalt «Lekser» og «LEKSER» være to forskjellige mapper.

 4. Hvis du vil håndtere APFS-volumtilordning manuelt, klikker du på Størrelsesvalg og angir verdier i feltene:

  • Reservestørrelse: Den valgfrie reservestørrelsen sikrer at mengden lagringsplass forblir tilgjengelig for volumet.

  • Kvotestørrelse: Den valgfrie kvotestørrelsen begrenser hvor mye lagring volumet kan tildele.

  Når du er ferdig, klikker du på OK.

 5. Klikk på Legg til.

Legg til et volum for en enhet formatert som Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) eller ExFAT

Viktig: Som en forholdsregel bør du sikkerhetskopiere filene dine før du oppretter nye partisjoner på enheten.

 1. Marker enheten i sidepanelet, og klikk deretter på Partisjoner-knappen .

  Interne lagringsenheter vises under Intern-delen i sidepanelet. Eksterne lagringsenheter vises under Ekstern-delen i sidepanelet.

  Når du markerer et volum som allerede inneholder data, viser sektordiagrammet et skyggelagt område som representerer mengden data på volumet, og et område som ikke er skyggelagt som representerer mengden ledig plass som er tilgjengelig for et annet volum. Diskverktøy rapporterer også om volumet kan fjernes eller om størrelse kan endres.

  Hvis du ser et lite volum med en stjerne, er partisjonen mindre enn det som kan representeres med riktig skalering i diagrammet.

 2. Klikk på Legg til-knappen .

 3. Klikk på hvert volum i kakediagrammet til venstre, og skriv inn et navn.

  For MS-DOS- (FAT) og ExFAT-volumer må navnet bestå av elleve tegn eller færre.

 4. Skriv inn størrelsen eller flytt skillelinjen for å øke eller redusere størrelsen på hvert volum.

  En fysisk disk med to partisjoner.
 5. Klikk på Format-lokalmenyen for hvert volum, og velg deretter et format.

  • APFS: Bruker Apple File System-formatet, som anbefales for volumer som bruker macOS High Sierra.

  • APFS (kryptert): Bruker Apple File System-formatet og krypterer partisjonen.

  • APFS (Case-sensitive): Bruker Apple File System-formatet og skiller mellom store og små bokstaver i fil- og mappenavn. For eksempel vil mapper kalt «Lekser» og «LEKSER» være to forskjellige mapper.

  • APFS (Case-sensitive, kryptert): Bruker Apple File System-formatet og skiller mellom store og små bokstaver i fil- og mappenavn, og krypterer partisjonen. For eksempel vil mapper kalt «Lekser» og «LEKSER» være to forskjellige mapper.

  • Mac OS Extended (journalført): Bruker Mac-formatet (journalført HFS Plus) for å beskytte integriteten til det hierarkiske filsystemet.

  • Mac OS Extended (journalført, kryptert): Bruker Mac-formatet, krever et passord og krypterer partisjonen.

  • Mac OS Extended (Case-sensitive, journalført): Bruker Mac-formatet og skiller mellom store og små bokstaver i fil- og mappenavn. For eksempel vil mapper kalt «Lekser» og «LEKSER» være to forskjellige mapper.

  • Mac OS Extended (Case-sensitive, journalført, kryptert): Bruker Mac-formatet, skiller mellom store og små bokstaver i mappenavn, krever et passord og krypterer volumet.

  • MS-DOS (FAT): Brukes for Windows-volumer som er på 32 GB eller mindre.

  • ExFAT: Brukes for Windows-volumer som er på mer enn 32 GB.

 6. Klikk på Utfør.

  Klikk på Vis detaljer for å vise trinnvise instruksjoner for hvordan du oppretter et nytt volum.

 7. Når Diskverktøy er ferdig med å opprette volumene, klikker du på Ferdig.

Når du har partisjonert en lagringsenhet, vises det et symbol for hvert volum i sidepanelet i både Diskverktøy og Finder.

Øk størrelsen for et volum formatert som Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) eller ExFAT

Hvis du har flere volumer formatert som Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) eller ExFAT på en enhet og et av dem snart er tomt for plass, er det mulig at du kan øke størrelsen på det uten å miste noen av filene på det.

Hvis du vil gjøre et volum større, må du først slette volumet som følger etter det på enheten, og så flytte endepunktet på volumet du vil gjøre større, inn på den frigjorte plassen. Du kan ikke øke størrelsen på det siste volumet på en enhet.

ADVARSEL: Når du sletter et volum, blir alt datainnhold på volumet slettet. Husk å sikkerhetskopiere dataene før du begynner.

 1. Gå til sidepanelet og marker enheten som inneholder volumet du vil gjøre større, og klikk deretter på Partisjoner-knappen .

 2. Klikk på volumet du vil fjerne, i kakediagrammet til venstre, og klikk deretter på Fjern-knappen .

 3. Klikk på Utfør.

  Volumet fjernes og formateres på nytt, og all ledig lagringsplass tilordnes til det forrige volumet.

 4. Klikk på Ferdig.

Slett og repartisjoner en enhet

Du kan slette alle volumer på en enhet og opprette nye. Dette kan du gjøre hvis du for eksempel vil endre partisjonskartet for en USB-enhet, Thunderbolt-enhet eller annen lagringsenhet fra Master Boot Record til GUID-partisjonskart. Hvis du bare vil slette et volum, kan du lese Slett et volum.

ADVARSEL: Hvis du sletter og partisjonerer en enhet, ødelegges alle data på alle volumer på enheten.

 1. Marker enheten du vil slette og repartisjonere, i sidepanelet, og klikk deretter på Slett-knappen .

  Merk: Du kan ikke slette enheten som inneholder startvolumet.

 2. Skriv inn et navn for det første volumet.

 3. Klikk på Kart-lokalmenyen, og velg deretter et format for den første partisjonen.

  For MS-DOS- og ExFAT-partisjoner må navnet bestå av elleve tegn eller mindre.

  • GUID-partisjonskart: Brukes på alle Intel-baserte Mac-datamaskiner.

  • Master Boot Record: Brukes på Windows-partisjoner som formateres til MS-DOS (FAT) eller ExFAT.

  • Apple-partisjonskart: Brukes for kompatibilitet med eldre PowerPC-baserte Mac-datamaskiner.

 4. Klikk på Slett, og klikk deretter på Ferdig.