macOS High Sierra

Ha kontroll over det unge familiemedlemmer bruker

Som familiens organisator kan du kreve at unge familiemedlemmer må be om tillatelse til å bruke det delte betalingskortet til kjøp eller hente gratis nedlastinger fra iTunes Store, App Store og iBooks Store. Du kan godkjenne disse forespørslene med din egen iOS-enhet (iOS 8 eller nyere) eller Mac (OS X versjon 10.10 eller nyere). Du kan angi andre voksne familiemedlemmer som foreldre eller foresatte slik at de også kan godkjenne forespørslene med sine enheter.

Slå Spør om kjøp av eller på

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på iCloud.

  Åpne iCloud-valgpanelet for meg

 2. Klikk på Administrer familie, marker et ungt familiemedlem til venstre, og velg deretter Spør om kjøp til høyre.

  Merk: Aldersgrensen for Spør om kjøp avhenger av område. I USA kan familiens organisator aktivere Spør om kjøp for alle familiemedlemmer under 18 år. For barn under 13 år er det aktivert som standard.

Spør om kjøp er ikke tilgjengelig for voksne. Hvis du vil slutte å betale for kjøpene til en voksen, fjerner du vedkommende fra Familiedeling. Hvis du vil ha instruksjoner, leser du Administrer familien du har organisert.

La andre voksne godkjenne Spør om kjøp-forespørsler

Familiens organisator kan tilordne andre voksne familiemedlemmer som en forelder eller foresatt som kan godkjenne Spør om kjøp-forespørsler. Alle foreldre eller foresatte i en familie mottar et varsel når et barn i familiegruppen har Spør om kjøp slått på som beskrevet over, og forsøker å gjøre et kjøp med familiens delte betalingskort.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på iCloud.

  Åpne iCloud-valgpanelet for meg

 2. Klikk på Administrer familie, marker en voksen til venstre, og velg deretter Forelder/foresatt til høyre.

Godkjenn eller avslå en kjøpsforespørsel

Som forelder eller foresatt i en familiegruppe kan du godkjenne eller avslå en kjøpsforespørsel fra et barn i familien.

 • Når du får et varsel om en kjøpsforespørsel øverst til høyre på skjermen, klikker du på Detaljer-knappen og klikker deretter på Godkjenn eller Avslå øverst i forhåndsvisningsvinduet som vises i iTunes. Eller du kan svare senere ved å klikke på Ikke nå i varselet.

 • Hvis du vil svare på en utsatt kjøpsforespørsel, klikker du på Varslingssenter-symbolet i menylinjen, klikker på Varslinger og klikker deretter på kjøpsforespørselen i Familie-delen av listen.