macOS High Sierra

Styr Macen og programmer ved hjelp av dikteringskommandoer

Når Forbedret diktering er på, kan du bruke dikteringskommandoer (kalles også talte kommandoer) til å utføre oppgaver og styre Macen mens du dikterer tekst. Et utvalg med markerings-, navigerings-, redigerings-, formaterings- og systemkommandoer er aktivert som standard. Du kan for eksempel si kommandoer for å markere tekst, rulle i et dokument eller trykke på returtasten.

For mer avanserte oppgaver, for eksempel å bytte mellom programmer, navigere i vinduer eller søke med Spotlight, kan du aktivere et sett med avanserte dikteringskommandoer og til og med opprette dine egne kommandoer.

Du kan angi et alternativ for å bruke en dikteringsnøkkelordfrase, slik at du kan bruke dikteringskommandoer også når du ikke dikterer tekst.

Merk: Før du kan bruke dikteringskommandoer, må du slå på Diktering.

 1. Trykk på tastatursnarveien for diktering, eller, hvis du aktiverte dikteringsnøkkelordet, sier du ordet etterfulgt av «start dictating», for eksempel «Computer, start dictating».

  Hvis avanserte kommandoer ikke er aktivert, må markøren eller fokus være i et inndataområde, for eksempel et dokument eller et søkefelt. Tilbakemeldingsvinduet vises og flyttes sammen med innsettingspunktet.

 2. Si en kommando. Hvis du dikterer tekst, venter du i noen sekunder før du sier kommandoen (hvis ikke er det mulig den forstås som diktert tekst).

  Her er noen tips for bruk av dikteringskommandoer:

  • Hvis du ser tilbakemeldingsvinduet, trenger du ikke å si nøkkelordet (selv om du kan si det hvis du vil).

  • Hvis du vil vise en liste med kommandoer, sier du «Show commands». Listen varierer avhengig av programmet du jobber i, eller hva du gjør. For eksempel ser du formateringskommandoer når du er i et TextEdit-dokument, men ikke når du er i Systemvalg.

  • Hvis du raskt vil søke i listen med kommandoer, sier du «How do I <handling>?» Du kan for eksempel si «How do I scroll?» for å se kommandoer knyttet til rulling.

 3. Når du er ferdig, sier du «Stop dictating» eller trykker på dikteringssnarveien.

Hvis dikteringskommandoene dine ikke gjenkjennes når du sier dem eller mikrofonen i tilbakemeldingsvinduet ikke reagerer på stemmen din, kan du prøve disse løsningene.