macOS High Sierra

Dikter meldinger og dokumenter

Etter at du har slått på diktering i Diktering-panelet i Tastatur-valgpanelet i Systemvalg, kan du diktere tekst overalt der du kan skrive. Et tilbakemeldingsvindu måler talevolumet ditt og gir deg grunnleggende dikteringskontroller.

Tilbakemeldingsvinduet for diktering sammen med diktert tekst i et TextEdit-dokument.

Slå på diktering

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur og deretter på Diktering.

  Åpne Diktering-panelet for meg

 2. Klikk på På. Hvis det vises en melding, klikk på Aktiver diktering.

 3. Hvis du vil bruke Forbedret diktering, markerer du avkrysningsruten.

  Når du slår på Forbedret diktering, er det mulig å diktere tekst selv når du er frakoblet, og å bruke et dikteringsnøkkelord til å starte diktering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk dikteringsnøkkelordet og menyen.

  Hvis du ikke vil laste ned programvaren som kreves for å bruke Forbedret diktering, kan du fjerne avkrysningen for Forbedret diktering og bruke tjenerbasert diktering. Når du bruker tjenerbasert diktering, sendes ordene dine til Apple-tjenere og analyseres med de nyeste språkdataene. Den endelige konverterte teksten vises etter at du har avsluttet diktering som beskrevet under «Dikter tekst» nedenfor.

  Klikk på Om diktering og personvern for å få mer informasjon.

 4. Hvis du vil diktere på et annet språk, klikker du på Språk-lokalmenyen og velger språket og dialekten du vil bruke.

  • Legg til et språk som ikke vises i listen: Velg Tilpass eller Legg til språk, og velg deretter språkene du vil bruke. Hvis du bruker Forbedret diktering, blir språkene du har valgt, lastet ned.

  • Fjern et språk: Klikk på Språk-lokalmenyen, velg Tilpass, og fjern deretter markeringen for språket du ikke lenger vil bruke.

Dikter tekst

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil at den dikterte teksten skal vises.

 2. Trykk på tastatursnarveien for diktering, eller, hvis du har aktivert dikteringsnøkkelordet, si ordet etterfulgt av «start diktering», som for eksempel «Datamaskin, start diktering.»

  Du kan også velge Rediger > Start diktering.

 3. Når tilbakemeldingsvinduet for diktering viser et mikrofonsymbol med en lydstyrkeindikator, eller du hører tonen som signaliserer at Macen er klar for diktering, kan du diktere teksten.

  Hvis du vil sette inn et skilletegn, for eksempel et punktum eller en komma, sier du navnet på skilletegnet. Du kan også utføre enkle formateringsoppgaver. For eksempel kan du si «ny linje» eller «nytt avsnitt» hvis du vil sette inn plass mellom linjene. Hvis du vil ha en liste med kommandoer til bruk ved diktering, kan du lese Kommandoer for å diktere tekst.

  Hvis du bruker Forbedret diktering, kan du bruke tastaturet, musen, styreflaten eller talekommandoer til å redigere underveis. Hvis du ikke bruker forbedret diktering og begynner å redigere, avsluttes dikteringsøkten.

 4. Hvis du har konfigurert diktering for flere språk og vil bytte språk mens du dikterer, klikker du på språket i tilbakemeldingsvinduet og velger språket du vil bruke.

  Du finner informasjon om å konfigurere diktering for flere språk, under «Slå på diktering» over.

 5. Når du er ferdig, trykker du på tastatursnarveien for diktering, eller du klikker på Ferdig i tilbakemeldingsvinduet.

Tvetydig tekst er understreket i blått. Hvis teksten er feil, klikker du på den og velger et alternativ. Du kan også skrive inn eller diktere riktig tekst.

Angi en annen tastatursnarvei for diktering

Som standard trykker du på Fn-tasten to ganger for å starte eller stoppe å diktere. Hvis du vil, kan du velge en annen tastatursnarvei for diktering.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur og deretter på Diktering.

  Åpne Diktering-panelet for meg

 2. Klikk på Snarvei-lokalmenyen, og velg deretter en annen snarvei.

  Hvis du vil opprette en snarvei som ikke er i listen, velger du Tilpass, og trykk deretter på tastene du vil bruke. Du kan for eksempel trykke på Tilvalg-Z.

Endre hvilken mikrofon som brukes ved diktering

Lokalmenyen under mikrofonsymbolet i Diktering-panelet i Tastatur-valgpanelet viser hvilken enhet Macen bruker for å lytte.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur og deretter på Diktering.

  Åpne Diktering-panelet for meg

 2. Klikk på lokalmenyen under mikrofonsymbolet, og velg deretter mikrofonen du vil bruke til diktering.

  Hvis du velger Automatisk, bruker Macen den enheten det er mest sannsynlig at du vil bruke til diktering.

Slå av diktering

Hvis du bruker Forbedret diktering, kan du si kommandoer for å styre Macen. Du kan for eksempel si kommandoer for å markere tekst, rulle i et dokument eller trykke på returtasten. For mer avanserte oppgaver, som for eksempel å bytte mellom programmer, navigere i vinduer eller klikke på objekter i menyer, dialogruter eller vinduer, kan du aktivere et sett med avanserte dikteringskommandoer. Du kan også opprette dine egne kommandoer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Styr Macen og programmer ved hjelp av dikteringskommandoer og Klikk på objekter ved hjelp av en dikteringskommando.