macOS High Sierra

Del på Twitter, Facebook, LinkedIn og mer

Del-knappen er tilgjengelig i Finder og i mange Mac-programmer. Del-knappen i Finder gir deg enkel tilgang til å dele alle typer dokumenter og filer.

Du kan også dele med andre fra Mail, Meldinger, Facebook, Twitter og på andre måter. Du kan dele et objekt med et annet program, for eksempel Notater og Påminnelser. Delingsalternativene avhenger av hva slags objekt du skal dele, hvordan du tilpasser delingsmenyen, og hvor du skal dele til. Du kan for eksempel dele til Notater på Mac-maskinen, men ikke til enkelte typer Notater-kontoer.

Del objekter fra et Finder-vindu

 1. Velg ett eller flere objekter i et Finder-vindu, og klikk deretter på Del-knappen i verktøylinjen.

  Hvis objektet er på skrivebordet, holder du nede Kontroll-tasten mens du klikker på det og velger deretter Del fra snarveismenyen.

  Del-knappen i verktøylinjen i et Finder-vindu.
 2. Velg hvordan du vil dele fra valgene i Del-menyen.

  Alternativene som kan velges, som E-post, Meldinger, Facebook, Twitter og annet, avhenger av hvilken type objekter du skal dele, og hvordan du har tilpasset delingsmenyen (som beskrevet under).

 3. Legg ved eventuell ytterligere informasjon for delingsmetoden du valgte. Hvis du for eksempel deler et bilde på Twitter, kan du skrive inn tekst som beskriver bildet.

Del objekter fra andre programmer

Det er mulig å dele objekter fra de fleste Mac-programmer. Du kan for eksempel legge ut nettsidekoblinger på Twitter fra Safari, dele notater via Mail og Meldinger og legge ut bilder og videoer på Flickr eller Vimeo. Du kan også dele objekter med andre i nærheten ved hjelp av AirDrop.

I tillegg til å dele med andre personer, kan en rekke objekter deles til Notater, Påminnelser og andre programmer.

 1. Marker noe som kan deles mens du bruker et program, for eksempel:

  • Tekst i et dokument: I mange programmer kan du markere tekst, holde nede Kontroll-tasten mens du klikke på teksten og deretter velge Del fra snarveismenyen.

  • En Safari-nettside: Når du er på en nettside, klikker du på Del-knappen i Safari-verktøylinjen.

  • En kalenderhendelse: Dobbeltklikk eller klikk hardt på en hendelse i kalenderen, hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på hendelsesnavnet eller annen tekst i hendelsesvinduet, og velg deretter Del fra snarveismenyen.

  • En e-postmelding: Marker emnefeltet eller annen tekst i meldingen, hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på emnefeltet eller teksten, og velg deretter Del fra snarveismenyen.

  • En veibeskrivelse eller et sted i Kart: Finn et sted eller få en veibeskrivelse, og klikk deretter på Del-knappen i Kart-verktøylinjen.

  • Notater: Marker et notat, og klikk deretter på Del-knappen i Notater-verktøylinjen.

  • Et kontaktkort: Vis kortet, og klikk på Del-knappen nede til høyre i vinduet.

  • Bilder: Marker bilder eller albumer, og klikk deretter på Del-knappen i Bilder-verktøylinjen. Du kan også markere et øyeblikk og deretter klikke på Del-knappen øverst i øyeblikket.

  Hvis et program ikke har en egen Del-knapp, holder du nede Kontroll-tasten mens du klikker på det du vil dele, og velger Del fra snarveismenyen.

 2. Velg hvordan du vil dele fra valgene i Del-menyen.

  Alternativene som vises, avhenger av hva slags objekt du deler, og hvordan du tilpasser delingsmenyen (som beskrevet under).

 3. Legg ved eventuell ytterligere informasjon for delingsmetoden du valgte. Hvis du for eksempel skal dele en nettside til Notater, kan du velge å legge til et miniatyrbilde med en kobling i et eksisterende notat eller et nytt notat.

Tilpass Del-menyen

Bruk Tillegg-valgpanelet til å velge hvilke objekter som skal vises i Del-menyen. Valgene påvirker også hva som vises i Sosialt-widgeten i dagsoversikten i Varslingssenter. Du finner mer informasjon under Bruk Varslingssenter.

 1. Klikk på Del-knappen , og velg deretter Flere i Del-menyen for å åpne Tillegg-valgpanelet.

  Du kan også velge Apple-menyen > Systemvalg, og deretter klikk på Tillegg.

  Åpne Tillegg-valgpanelet for meg

 2. Klikk på Del-meny til venstre, marker deretter delingstilleggene du vil ha i Del-menyen, og fjern markeringen for tilleggene du vil fjerne.

  Hvis et tillegg ikke vises i Del-menyen selv om det er markert i Tillegg-valgpanelet, betyr det at det du prøver å dele, ikke kan deles via det tillegget. Du kan for eksempel dele en nettside i Safari via AirDrop, men ikke markert tekst.