macOS High Sierra

Sikkerhetskopier filene med Time Machine

Med Time Machine kan du sikkerhetskopiere hele Macen, inkludert systemfiler, programmer, musikk, bilder, e-postmeldinger og dokumenter. Når Time Machine er slått på, sikkerhetskopieres Macen automatisk, og filene sikkerhetskopieres hver time, hver dag og hver uke.

Når du bruker Time Machine på en datamaskin som bruker Apple File System (APFS), beholder ikke Time Machine bare en kopi av alt på sikkerhetskopidisken, det arkiverer også lokale øyeblikksbilder av filer om er endret på den interne disken, slik at du kan gjenopprette tidligere versjoner. Disse lokale øyeblikksbildene arkiveres hver time (med mindre du fjerner markeringen av Sikkerhetskopier automatisk), og de lagres på datamaskinens interne disk.

Merk: Hvis du bruker APFS, opprettes lokale øyeblikksbilder på APFS-disken, uavhengig av om disken er på en bærbar eller stasjonær Mac.

Hvis du sletter eller endrer en fil ved et uhell, kan du bruke Time Machine til å finne tilbake til den.

Når du åpner Time Machine, ser du en uskarp skjerm med flere Finder-skjermer oppå hverandre som representerer sikkerhetskopier. Klikk på pilene for å navigere gjennom sikkerhetskopiene dine (eller klikk i sikkerhetskopitidslinjen til høyre), og velg hvilke filer du vil gjenopprette.

Selv om Time Machine oppretter lokale øyeblikksbilder på datamaskiner som bruker APFS, bør du også sikkerhetskopiere filene til noe annet enn den interne disken, for eksempel en ekstern harddisk, en disk i nettverket eller en Time Capsule-enhet. På den måten kan du gjenopprette hele systemet ditt på en annen Mac hvis det skjer noe med den interne disken eller Macen.

  1. Koble en ekstern harddisk til Macen, og slå den på.

    Du blir spurt om du vil bruke disken til å sikkerhetskopiere Macen.

  2. Klikk på Bruk som sikkerhetskopidisk, og følg deretter instruksjonene i Time Machine-valgpanelet.

    Hvis du vil åpne Time Machine-valgpanelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Time Machine.

    Åpne Time Machine-valgpanelet for meg