macOS High Sierra

Skriv ut dokumenter

 1. Mens et dokument er åpent, velger du Arkiv > Skriv ut eller trykker på Kommando-P.

  Skriv ut-dialogruten åpnes, med en liten forhåndsvisning av hvordan dokumentet vil se ut når det skrives ut. Klikk på pilene under forhåndsvisningen for å bla gjennom sidene.

  Symboler i Skriver-lokalmenyen viser skriverens status. Skriv ut-dialogruten viser en liten forhåndsvisning av utskriftsjobben. Klikk på Vis detaljer-knappen for å vise alle utskriftsvalg.

  Tips: Hvis du vil vise en forhåndsvisning i full størrelse i Forhåndsvisning-programmet, klikker du på PDF-lokalmenyen og velger deretter Åpne PDF i Forhåndsvisning.

 2. Hvis innstillingene i Skriv ut-dialogruten allerede er slik du vil ha dem, klikker du bare på Skriv ut. Hvis ikke, fortsett til trinn 3.

 3. Velg blant følgende vanlige utskriftsinnstillinger (det er mulig du må klikke på Vis detaljer for å se noen av innstillingene):

  • Skriver: Velg skriveren du vil bruke. Hvis skriveren du vil ha, ikke er tilgjengelig, kan du legge til en. Hvis du vil ha instruksjoner, leser du Legg til eller fjern en skriver. Hvis du ser et symbol ved siden av skriveren du vil bruke, kan det være et problem du må løse – les Kontroller en skrivers status.

  • Forhåndsinnstillinger: En forhåndsinnstilling er en gruppe med utskriftsinnstillinger. I de fleste tilfeller kan du bruke standardinnstillingene, men du kan også velge en gruppe med innstillinger du har arkivert fra en tidligere utskriftsjobb. Du finner mer informasjon om forhåndsinnstillinger under Arkiver utskriftsinnstillingene for senere bruk.

  • Antall: Angi antall eksemplarer du vil ha. Hvis du vil skrive ut alle sidene i et dokument før det neste eksemplaret skrives ut, klikker du på Vis detaljer, velger Papirhåndtering fra lokalmenyen for utskriftsvalg, og deretter velger du «Sorter sider».

  • Svart-hvitt: Velg for å skrive ut i svart-hvitt, hvis skriveren støtter det.

  • Tosidig: Velg dette hvis du vil skrive ut på begge sider av arket (kalles også dupleksutskrift) og skriveren har støtte for det.

  • Sider: Velg om du vil skrive ut alle sider, en enkeltside eller et utvalg med sider.

  • Retning: Klikk på knappene for å bytte mellom stående eller liggende retning.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om utskriftsvalg, leser du Velg avanserte utskriftsinnstillinger.

Du kan se andre alternativer i Skriv ut-dialogruten avhengig av skriveren din og programmet du bruker. Hvis disse instruksjonene avviker fra det du ser, slår du opp i dokumentasjonen for programmet du bruker, ved å klikke på Hjelp i menylinjen.

Tips: Hvis du skriver ut et dokument og ser marger du ikke forventer eller ufullstendig tekst, kan det være en konflikt mellom margene som er angitt for sidestørrelsen i programmet og sideområdet som ikke kan skrives ut, som er angitt for den valgte skriveren. Du kan prøve å sette området som ikke kan skrives ut for sidestørrelsen, til null. Hvis du vil vite hvordan du angir området som ikke skal skrives ut for en sidestørrelse, leser du Opprette en egendefinert papirstørrelse.