macOS High Sierra

Vis åpne vinduer og arbeidsområder i Mission Control

Mission Control viser alle vinduene som er åpne på skrivebordet, ordnet i ett lag slik at det er enkelt å finne det du vil ha. Programmer i fullskjermmodus eller Split View-visning, samt arbeidsområdene du har opprettet, vises som miniatyrbilder i Spaces-linjen øverst på skjermen.

Flere vinduer åpne i Mission Control med Spaces-linjen øverst på skjermen.

Tips: Hvis du raskt vil bruke to programmer i Split View-visning, flytter du bare et vindu fra Mission Control til miniatyrbildet av et fullskjermprogram i Spaces-linjen og klikker deretter på miniatyrbildet.

Åpne eller lukk Mission Control

  • Fra en styreflate: Sveip opp med tre fingre for å åpne. Sveip ned for å lukke. Du kan slå av eller endre styreflatebevegelsen i Styreflate-valgpanelet.

  • Fra et tastatur: Trykk på Mission Control-tasten for å åpne eller lukke (eller bruk Control Strip), eller hold nede Kontroll-tasten og trykk på Pil opp-tasten. Hvis du vil, kan du endre tastatursnarveien i Mission Control-valgpanelet.

Vis eller flytt alle åpne vinduer

  • Vis alle åpne vinduer for gjeldende program: Trykk på Kontroll-nedoverpil. Hvis Program-Exposé er valgt i Styreflate-valgpanelet, kan du sveipe ned med tre fingre. Trykk på tastene på nytt eller sveip ned for å gå tilbake til skrivebordet.

  • Vis alle åpne vinduer gruppert etter program: Velg «Grupper vindu etter program» i Mission Control-valgpanelet, og åpne deretter Mission Control.

  • Flytt åpne vinduer til ett lag på skrivebordet: Trykk på Kommando-Mission Control . Hvis du vil flytte vinduene tilbake, trykker du på tastene én gang til.

  • Flytt åpne vinduer til siden: Før tommelen og tre fingre fra hverandre på styreflaten. Hvis du vil flytte vinduene tilbake, kniper du tommelen og fingrene sammen på styreflaten

Du kan endre tastatursnarveiene i Mission Control-valgpanelet, og slå av eller endre styreflatebevegelsene i Styreflate-valgpanelet.

Kopier eller flytt objekter med Mission Control

Hvis du har mange åpne vinduer eller programmer og må kopiere eller flytte objekter mellom dem eller til skrivebordet, kan Mission Control gjøre det enklere for deg.

  • Kopier tekst eller et bilde mellom vinduer: Når du har kopiert objektet, åpner du Mission Control for å vise alle åpne vinduer, klikker på et vindu for å gå til det, og limer deretter inn objektet.

  • Kopier en fil eller en mappe til skrivebordet: Når du har kopiert objektet, trykker du på Kommando-Mission Control for å flytte alle åpne vinduer til siden og vise skrivebordet og limer deretter inn objektet. Trykk på tastene på nytt for å flytte vinduene tilbake.

  • Flytt en fil eller mappe til skrivebordet: Begynn å flytte objektet fra et vindu, trykk på Kommando-Mission Control for å flytte alle åpne vinduer til siden og vise skrivebordet, og slipp deretter objektet. Trykk på tastene på nytt for å flytte vinduene tilbake.

Du kan angi valg og snarveier for å bruke Mission Control i Mission Control-valgpanelet. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Mission Control.

Åpne Mission Control-valgpanelet for meg