macOS High Sierra

Erstatt tekst og tegnsetting i dokumenter

I mange programmer kan du erstatte tekst og tegnsetting automatisk. Du kan for eksempel automatisk erstatte et dobbelt mellomrom med et punktum og et mellomrom, teh med the og erstatte rette anførselstegn med buede anførselstegn (kalles smarte anførselstegn). Du kan også konvertere Internett-adresser (URL-er) til klikkbare koblinger (kalles smarte koblinger).

Erstatt tekst

Erstatt bestemt tekst med annen tekst eller symboler. Du kan for eksempel erstatte (c) med ©.

Merk: Du trenger ikke å opprette en teksterstatning for å kunne avslutte setninger med et punktum og et mellomrom ved å trykke to ganger på mellomromstasten. Du trenger bare å markere i avkrysningsruten «Punktum ved dobbeltmellomrom» i Tekst-panelet i Tastatur-valgpanelet.

 • Opprett teksterstatninger: Når du er i et dokument, velger du Rediger > Automatiske endringer > Vis automatiske endringer og klikker på Tekst-valgpanel. I Tekst-panelet i Tastatur-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur, og klikk på Tekst) klikker du på Legg til-knappen og skriver inn teksten som skal erstattes (for eksempel teh), i Erstatt-kolonnen og den nye teksten (for eksempel the) i Med-kolonnen.

  Åpne Tekst-panelet for meg

 • Angi at et program alltid skal bruke teksterstatning: Velg Rediger > Automatiske endringer i et dokument, og velg deretter Teksterstatning (det vises en hake hvis det er på). Velg kommandoen på nytt for å slå det av.

 • Ta i bruk teksterstatning på eksisterende tekst: Hvis du vil bruke det i en del av et dokument, markerer du teksten, velger Rediger > Automatiske endringer > Vis automatiske endringer, ser til at avkrysningsruten Teksterstatning er markert og klikker deretter på Erstatt i markering. Hvis du vil bruke teksterstatning i hele dokumentet, klikker du på Erstatt alle.

 • Sikkerhetskopier teksterstatningene dine: Velg erstattingene dine i listen, og flytt dem deretter fra Tekst-panelet til skrivebordet. Du kan redigere filen med sikkerhetskopien (Text Substitutions.plist) ved hjelp av TextEdit. Hvis du vil importere filen, flytter du den til Tekst-panelet i Tastatur-valgpanelet.

Hvis du bruker inndatametoder for kinesisk eller japansk, inkluderes teksterstatningene i brukerordboken din. Hvis du vil ha mer informasjon om brukerordlister, velger du Hjelp fra tastaturmenyen mens du bruker en av inndatametodene for kinesisk eller japansk.

Tips: Du kan bruke iCloud til å holde teksterstatningene dine oppdatert på alle enhetene dine. Bare slå på iCloud Drive på Mac- og iOS-enhetene dine, og logg på overalt med samme iCloud-konto. Når du legger til en teksterstatning på Macen, vises den automatisk på iOS-enhetene (og omvendt).

Bruk smarte anførselstegn og tankestreker

Konverter rette anførselstegn til typografiske (buede) anførselstegn og doble bindestreker til lange tankestreker (—) automatisk.

 • Angi at et program alltid skal bruke smarte anførselstegn og tankestreker: Velg Rediger > Automatiske endringer i et dokument, og velg deretter Smarte anførselstegn og Smarte tankestreker (det vises en hake hvis de er på). Velg kommandoene på nytt for å slå dem av.

 • Bruk smarte anførselstegn og tankestreker i eksisterende tekst: Hvis du vil bruke dem i en del av et dokument, markerer du teksten, velger Rediger > Automatiske endringer > Vis automatiske endringer, ser til at avkrysningsrutene Smarte tankestreker og Smarte anførselstegn er markerte, og klikker deretter på Erstatt i markering. Hvis du vil bruke dem i hele dokumentet, klikker du på Erstatt alle.

 • Velg en stil for smarte anførselstegn: Når du er i et dokument, velg Rediger > Automatiske endringer > Vis automatiske endringer, se til at avkrysningsruten Smarte anførselstegn er markert, og velg deretter stiler fra lokalmenyene.

Du kan angi en standardstil for smarte anførselstegn for alle programmer som bruker dem. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur og deretter på Tekst.

Åpne Tekst-panelet for meg

Bruk smarte koblinger

Konverter automatisk URL-er eller andre strenger til klikkbare koblinger. Hvis du for eksempel skriver «www.apple.com», konverteres det til en kobling som åpner det nettstedet. Eller «mailto:emilyparker501@icloud.com» konverteres til en kobling som oppretter en e-postmelding for Emily Parker.

 • Angi at et program alltid skal bruke smarte koblinger: Velg Rediger > Automatiske endringer i et dokument, og velg deretter Smarte koblinger (det vises en hake hvis den er på). Velg kommandoen på nytt for å slå det av.

 • Bruk smarte koblinger i eksisterende tekst: Hvis du vil bruke smarte koblinger i en del av et dokument, markerer du teksten, velger Rediger > Automatiske endringer > Vis automatiske endringer, markerer avkrysningsruten Smarte koblinger og klikker deretter på Erstatt i markering. Hvis du vil bruke dem i hele dokumentet, klikker du på Erstatt alle.