macOS High Sierra

Hurtigvis filer og mapper

Bruk Hurtigvisning til å se på bilder, filer eller mapper uten å åpne dem. Du kan bruke Hurtigvisning sammen med objekter i Finder-vinduer, på skrivebordet, i e-postmeldinger, meldinger og andre steder.

Et bilde i Hurtigvisning-vinduet med knapper for å se en forhåndsvisning i fullskjerm, åpne filen eller dele den.
 1. Marker ett eller flere objekter, og trykk på mellomromstasten. Eller du kan klikke hardt på et objekt.

  Et hurtigvisningsvindu åpnes. Hvis du markerte flere objekter, vises det første objektet.

 2. Gjør ett av følgende i hurtigvisningsvinduet:

  • Forstørr vinduet manuelt: Flytt hjørnene.

  • Vis objektet i fullskjermvisning: Klikk på Fullskjerm-knappen til venstre. Hvis du vil gå tilbake til forrige størrelse, klikker du på Avslutt fullskjerm-knappen .

  • Se neste eller forrige objekt: Klikk på pilene til venstre, eller trykk på venstre og høyre piltast. I fullskjermvisning kan du trykke på Start for å vise objektene som en lysbildeserie.

  • Se objektene i bildeoversiktsvisning: Klikk på Bildeoversikt-knappen til venstre, eller trykk på Kommando-returtasten.

  • Spill av videodelen av et Live Photo-bilde: Når du åpner et Live Photo i Hurtigvisning-vinduet, spilles videodelen av bildet av automatisk. Du kan se det igjen ved å klikke på Live Photo nede i venstre hjørne i bildet.

  • Åpne objektet: Klikk på Åpne med [program].

  • Del objektet: Klikk på Del-knappen til høyre.

 3. Når du er ferdig, lukker du Hurtigvisning-vinduet: Trykk på mellomromstasten, trykk hardt på den igjen eller klikk på lukkeknappen .