macOS High Sierra

Hvis du glemmer påloggingspassordet

Hvis du ikke husker påloggingspassordet, kan du prøve følgende:

  • Hvis du har glemt passordet når du skal logge deg på, klikker du på spørsmålstegnet i passordfeltet for å se et hint. Hvis du ikke ser et spørsmålstegn, finnes det ikke et hint for brukerpassordet. Du finner mer informasjon under Legg til et passordhint.

  • Hvis du må skrive inn et administratornavn og -passord, men ikke kan det, ber du om hjelp fra den som konfigurerte Macen. Hvis det var du som konfigurerte Macen, er den brukeren som du opprettet under konfigureringen, en administrator.

  • Hvis du ikke har noe passordhint, eller hvis du ikke husker passordet etter å ha vist hintet i påloggingsvinduet, kan du nullstille passordet. Du finner mer informasjon under Nullstill Mac-påloggingspassordet.