macOS High Sierra

Tilpass utseendet til skrivebordet

Det finnes flere måter å gi skrivebordet – skjermens bakgrunnsområde – et tilpasset utseende på.

Endre bildet du ser på skrivebordet

I Skrivebord-valgpanelet kan du velge bildet som vises på skrivebordet. Macen leveres med mange skrivebordsbilder å velge mellom, men du kan også bruke dine egne bilder eller en farge.

Tips: Hvis du raskt vil bruke et bilde i Bilder-programmet, kan du markere bildet i Bilder-programmet, klikke på Del-knappen i Bilder-verktøylinjen og deretter velge Angi skrivebordsbilde.

Skrivebord-panelet i Systemvalg.
 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Skrivebord og skjermsparer, og klikk deretter på Skrivebord.

  Åpne Skrivebord-panelet for meg

 2. Finn et bilde eller en farge til venstre:

  • Bilder og farger som fulgte med Macen: Klikk på trekanten ved siden av Apple, og velg deretter Skrivebordsbilder eller Farger.

  • Dine bilder: Klikk på trekanten ved siden av Bilder (eller iPhoto hvis det er tilgjengelig). Hvis bildene dine er i Bilder-mappen eller en annen mappe, klikker du på trekanten ved siden av Mapper og velger deretter en mappe.

   Hvis bildet er i en annen mappe, klikker du på Legg til-knappen , navigerer til og markerer mappen og klikker på Velg.

   Hvis du ikke ser noe når du markerer mappen som inneholder bildene, har bildene kanskje ikke riktig format – JPEG, PICT, TIFF eller PNG. Hvis du vil endre formatet på et bilde, åpner du det i Forhåndsvisning og arkiverer det i et nytt format. Hvis bildene blir uklare, kan du prøve med større bilder, for eksempel 1024 x 768 punkter.

 3. Klikk på bildet du vil bruke til høyre.

  Skrivebordet endres umiddelbart, slik at du kan se hvordan bildet ser ut. Når du bruker et av dine egne bilder, kan du velge om det skal fylle skjermen, sentreres eller ordnes på en annen måte. Det er enkelt å klikke rundt og prøve forskjellige bilder og ordninger til du finner den du liker best.

Hvis du ikke klarer å bestemme deg for kun ett bilde, kan du veksle mellom alle bildene i en mappe. Marker «Endre bilde»-avkrysningsruten, og velg deretter hvor ofte du vil at bildet skal endres – for eksempel hver time. Dette kan redusere ytelsen til noen programmer, for eksempel spill som bruker mye grafikk. Fjern avkrysningsruten for å gå tilbake til å bruke kun ett bilde.

Bilder du finner nettet, kan også brukes om skrivebordsbilde. Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg deretter Bruk bilde som skrivebordsbilde.

Bruk en skjermsparer

I Skjermsparer-valgpanelet kan du velge en skjermsparer for å skjule skrivebordet når du ikke er ved Macen.

Skjermsparer-panelet i Systemvalg.
 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Skrivebord og skjermsparer, og klikk deretter på Skjermsparer.

  Åpne Skjermsparer-panelet for meg

 2. Klikk på en skjermsparer til venstre, og angi valg for hvordan den skal se ut.

  • Kilde: Klikk på lokalmenyen, og velg deretter bildene som skal vises i skjermspareren. Du kan bruke bilder som følger med Macen, eller velge bilder fra Bildebiblioteket eller en annen mappe.

   Forhåndsvisningsområdet viser hvordan skjermspareren vil se ut. Bruk noen sekunder på å forhåndsvise valget ditt.

  • Vis bilder i tilfeldig rekkefølge: Marker avkrysningsruten for å vise bilder i tilfeldig rekkefølge i stedet for i rekkefølgen i kildemappen.

 3. Angi andre valg for skjermspareren.

  • Begynn etter: Klikk på lokalmenyen, og velg hvor lenge Macen skal vente før skjermspareren starter. Hvis du for eksempel velger 5 minutter, starter skjermspareren når Macen har vært inaktiv i fem minutter.

  • Vis med klokke: Marker avkrysningsruten for å vise klokken i skjermspareren.

  • Aktive hjørner: Marker avkrysningsruten for å angi en snarvei for å starte skjermspareren.

Hvis du vil stoppe skjermspareren og returnere til skrivebordet, trykker du på en hvilken som helst tast, beveger musen eller berører styreflaten.

Hvis du vil ha høyere sikkerhet når du stopper skjermspareren, leser du Krev passord etter vekking av Macen.

Gjør menylinjen og Dock mørke

Du kan gi skrivebordet et mørkere utseende ved å stille inn menylinjen og Dock til å være mørke.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Generelt.

  Åpne Generelt-valgpanelet for meg

 2. Marker «Bruk mørk menylinje og Dock».

Endre fargevalg for knapper, menyer, vinduer og markering

Du kan velge nye farger for knapper, menyer, vinduer og markert tekst i Generelt-panelet i Systemvalg.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Generelt.

  Åpne Generelt-valgpanelet for meg

 2. Klikk på Utseende-lokalmenyen, og velg deretter en farge for knapper, menyer og vinduer.

 3. Klikk på «Markeringsfarge»-lokalmenyen, og velg deretter fargen du vil bruke til å utheve markert tekst med.