macOS High Sierra

Start skjermspareren med aktive hjørner

Hvis du bruker en skjermsparer, starter den automatisk etter at Macen har vært inaktiv en stund. Du kan angi en snarvei som gjør at skjermspareren også starter når du flytter markøren til et hjørne av skjermen.

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Skrivebord og skjermsparer, og klikk deretter på Skjermsparer.

    Åpne Skjermsparer-panelet for meg

  2. Klikk på Aktive hjørner.

  3. Klikk på lokalmenyen for hjørnet du vil bruke, velg Start skjermsparer, og klikk på OK.

    Hvis du vil starte skjermspareren ved å trykke på Kontroll-, Tilvalg-, Skift- eller Kommando-tasten sammen med et aktivt hjørne, trykker du på tasten mens lokalmenyen er åpen. Hvis du for eksempel trykker på Skift-tasten, endres Start skjermsparer-kommandoen til Skift-Start skjermsparer.

Når du flytter markøren til det hjørnet av skjermen du har angitt, starter skjermspareren. Hvis du vil stoppe skjermspareren og returnere til skrivebordet, trykker du på en hvilken som helst tast, beveger musen eller berører styreflaten.

Hvis du vil ha høyere sikkerhet når du stopper skjermspareren, leser du Krev passord etter vekking av Macen.