macOS High Sierra

Opprett og bruk en brennemappe

Du kan opprette en brennemappe for å samle filer som du vil brenne ut på CD eller DVD. Brennemapper er nyttige hvis du vil brenne flere kopier av en mappe, eller hvis du regelmessig vil sikkerhetskopiere filer ved å brenne dem ut på plater.

Opprett en brennemappe

 1. Klikk på skrivebordet (bakgrunnsområdet på skjermen) hvis du vil ha tilgang til den brennemappen fra skrivebordet. Hvis ikke, åpner du vinduet hvor du vil arkivere brennemappen.

 2. Velg Arkiv > Ny brennemappe, og skriv inn et navn for mappen.

  Merk: Hvis datamaskinen ikke har en intern stasjon eller en tilkoblet ekstern stasjon som kan brenne plater, vises ikke Ny brennemappe-kommandoen i Arkiv-menyen. Hvis du vil se Ny brennemappe-kommandoen, må du koble til en ekstern stasjon.

 3. Flytt objektene du vil brenne ut på en plate, til brennemappen.

  Brennemappe på skrivebordet

  Objektene som legges i brennemappen er aliaser. Originalobjektene blir ikke flyttet.

Hvis du ønsker det, kan du dra brennemappen til Favoritter-delen av Finder-sidepanelet slik at du har rask tilgang til den senere.

Brenn innholdet i en brennemappe på en plate

 1. Åpne brennemappen, og klikk på Brenn. (Hvis brennemappen er i Finder-sidepanelet, klikker du på brennesymbolet ved siden av den.)

 2. Sett inn en tom plate i datamaskinens innebygde optiske stasjon eller i en optisk stasjon som er koblet direkte til maskinen, og følg instruksjonene. De originale filene som aliasene peker på, brennes på platen.

Hvis det finnes et filalias som Finder ikke finner originalfilen til, blir du spurt om brenningen skal avbrytes eller om den skal fortsette uten det aktuelle objektet. Hvis du avbryter, blir det ikke skrevet noe til platen.