macOS High Sierra

Angi proxytjenerinnstillinger

Hvis datamaskinen er koblet til et lokalnettverk som er beskyttet mot Internett med en brannmur, er det mulig at du må angi proxy-tjenere eller bruke passiv FTP-modus (PASV) for å få tilgang til enkelte nettsteder. En proxytjener er en datamaskin på et lokalnettverk som fungerer som et mellomledd mellom en datamaskinbruker og Internett, slik at nettverket kan sørge for sikkerhet, administrativ kontroll og buffertjenester.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Nettverk.

  Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

 2. Marker nettverksforbindelsen du bruker, for eksempel Ethernet eller Wi-Fi, i listen.

 3. Klikk på Avansert, og klikk på Proxy.

 4. Hvis du konfigurerer proxytjenerinnstillinger automatisk, markerer du Automatisk søk etter proxy for å finne proxytjenere automatisk. Hvis du bruker en PAC-fil for automatisk proxykonfigurering, markerer du Automatisk proxykonfigurering. Hvis du markerer Automatisk proxykonfigurering, skriver du inn adressen til PAC-filen i URL-feltet. Kontakt nettverksadministratoren hvis du trenger mer informasjon.

 5. Hvis du konfigurerer proxyinnstillinger manuelt, gjør du følgende:

  • Marker en proxytjener, for eksempel FTP-proxy, og skriv deretter inn adressen og nummeret på porten for den i feltene på høyre side.

  • Marker avkrysningsruten for «Proxytjeneren krever et passord» hvis proxytjeneren beskyttes av et passord. Skriv inn kontonavn og passord i feltene for «Brukernavn» og «Passord».

Du kan også velge å overstyre proxyinnstillinger for bestemte maskiner på Internett (verter) og deler av Internett (domener) ved å legge til adressen til verten eller domenet i feltet «Ignorer proxyinnstillinger for disse vertene og domenene». Dette kan være praktisk hvis du vil forsikre deg om at du mottar informasjon direkte fra verten eller tjeneren og ikke informasjon som er bufret på proxytjeneren.

Hvis du vil overstyre proxyinnstillinger for et enkeltdomene, oppgir du domenenavnet, for eksempel apple.com.

Hvis du vil overstyre proxyinnstillinger for alle nettsteder i et domene, kan du bruke en stjerne før domenenavnet, for eksempel *apple.com.

Hvis du vil overstyre proxyinnstillinger for en bestemt del av et domene, angir du hver del, for eksempel store.apple.com.