macOS High Sierra

Logg deg av, sett i dvalemodus, start på nytt og slå av

Du kan logge deg av eller sette Macen i dvale hvis du planlegger å bruke den senere. Du kan når som helst starte Macen på nytt eller slå den av.

Logg av

 • Velg Apple-menyen > Logg av. Hvis du ikke vil at programvinduene som er åpne, åpner seg på nytt når du logger på igjen, fjerner du markeringen for «Åpne vinduene igjen ved neste pålogging».

  Hvis Mac-maskinen er konfigurert for flere brukere, kan andre brukere logge seg på når du logger av.

Dvale

Gjør ett av følgende:

 • Velg Apple-menyen > Dvale.

 • Hold nede på/av-knappen til du ser omstart, dvale eller slå av-dialogruten, og klikk på Dvale, eller trykk på S.

 • Hvis du vil sette en bærbar Mac i dvale, lukker du skjermen.

For å vekke Macen trykker du på mellomromstasten eller klikker med musen eller styreflaten, eller åpner skjermen.

For sikkerhets skyld kan du angi et alternativ for å kreve et passord når Macen vekkes. Det er mulig du kan låse opp Macen med Apple Watch eller bruke Touch ID i stedet for å oppgi passordet.

Omstart

Gjør ett av følgende:

 • Velg Apple-menyen > Omstart.

 • Hold inne på/av-knappen til du ser alternativene, og klikk deretter på Omstart eller trykk på R.

 • Hvis musepekeren fryser på skjermen eller Macen slutter å fungere, holder du inne Kontroll-Kommando mens du trykker på på/av-knappen for å tvinge maskinen til å starte på nytt.

  Viktig: Hvis du tvinger maskinen til å starte på nytt, kan endringer i dokumentene dine gå tapt.

Hvis du ikke vil at programvinduene som er åpne, åpner seg på nytt når du starter Macen på nytt og logger på, fjerner du markeringen for «Åpne vinduene igjen ved neste pålogging».

Slå av

Gjør ett av følgende:

 • Velg Apple-menyen > Slå av.

  Hvis du ikke vil at programvinduene som er åpne, åpner seg på nytt når du starter Macen på nytt og logger på, fjerner du markeringen for «Åpne vinduene igjen ved neste pålogging».

 • Hold nede av/på-knappen til du ser omstart, dvale eller slå av-dialogruten, og klikk deretter på Slå av, eller trykk på returtasten.

  Hvis du ikke vil at programvinduene som er åpne, åpner seg på nytt når du starter Macen på nytt og logger på, fjerner du markeringen for «Åpne vinduene igjen ved neste pålogging».

 • Hvis Macen ikke vil slå seg av, holder du av/på-knappen nede i seks sekunder for å tvinge maskinen til å slå av.

  Viktig: Hvis du tvinger maskinen til å slå av, kan endringer i dokumentene dine gå tapt.

Macen er slått helt av når skjermen er svart. Noen datamaskiner viser heller ikke strømlys, og du kan ikke høre lyd fra vifter eller disker.

Slå alltid av Macen før du åpner kabinettet for å installere mer minne eller andre interne enheter. Det er også mulig at du må slå av maskinen før du kobler til eller koble fra tilleggsutstyr. Hvis du er usikker, kan du lese i dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Du trenger ikke slå av Macen når du kobler til eller kobler fra kabler, for eksempel USB-, FireWire-, Thunderbolt-, telefon-, mikrofon-, hodetelefon- eller Ethernet-kabler.

Viktig: Hvis du har en bærbar Mac, må du vente til den er helt avslått før du lukker skjermen. Hvis du lukker skjermen mens Macen slår seg av, er det ikke sikkert at den slår seg av som den skal, og da kan det ta lengre tid å starte den neste gang du slår den på.