macOS High Sierra

Administrer vinduer på skrivebordet

Når du åpner et program eller Finder, åpnes et vindu på skrivebordet. Kun ett program er aktivt om gangen. Navnet på programmet (uthevet) og progammenyene vises i menylinjen.

Noen programmer, som Safari eller Mail, lar deg åpne flere vinduer eller forskjellige typer vinduer samtidig. macOS gir deg flere måter å administrere åpne programmer og vinduer på – du kan for eksempel slå sammen de åpne vinduene til et program til ett fanebasert vindu.

Et eksempel på et skrivebord med flere åpne vinduer.

Tips: Hvis du raskt vil ordne åpne vinduer i ett lag slik at det er enkelt å finne det du leter etter, trykker du på Mission Control-tasten (eller bruker Control Strip). Hvis du vil flytte vinduene til siden, fører du tommelen og de tre fingrene fra hverandre på styreflaten. Hvis du vil flytte vinduer tilbake til sine opprinnelige plasseringer, gjentar du handlingen.

Flytt, juster og slå sammen vinduer

 • Flytt et vindu: Flytt vinduet ved hjelp av tittellinjen til der du vil ha den.

 • Juster vinduer: Flytt et vindu nært et annet – når vinduet nærmer seg det andre, legger det seg inntil uten å overlappe. Du kan plassere flere vinduer ved siden av hverandre.

  Hvis du vil angi at tilstøtende vinduer skal ha samme størrelse, flytter du kanten du vil endre størrelsen på – når den nærmer seg kanten på det tilstøtende vinduet, justerer den seg til kanten og stanser.

  To vinduer justert langs én side ved å flytte kanten på det ene vinduet mot den andre til den stanser, justert mot det tilstøtende vinduet.
 • Slå sammen vinduer: Når du har flere vinduer åpne i et program, kan du slå dem sammen til ett vindu med flere faner (så lenge det er samme typen vindu). I programmet velger du Vindu > Slå sammen alle vinduer.

  Hvis du vil at en fane skal være et separat vindu igjen, markerer du fanen og velger deretter Vindu > Flytt fane til nytt vindu eller flytter fanen ut av vinduet.

Bruk faner i et vindu

I mange apper kan du redusere rotet på skrivebordet ved å åpne dokumenter i en fane i stedet for et eget vindu.

Et TextEdit-vindu med tre faner i fanelinjen, liggende under formateringslinjen. En fane viser Lukk-knappen. Legg til-knappen ligger helt til høyre på fanelinjen.
 • Angi når dokumenter skal åpnes i en fane: Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Dock.

  Åpne Dock-valgpanelet for meg

  Klikk på lokalmenyen «Vis faner ved åpning av dokumenter», og velg deretter et alternativ – Alltid, Kun i fullskjerm eller Manuelt. Standardinnstillingen er at dokumenter åpnes i faner kun når appen er i fullskjerm.

 • Legg til en fane: Klikk på Ny fane-knappen i fanelinjen eller velg eventuelt Arkiv > Ny fane.

  I noen apper kan du legge til faner ved å bruke en tastatursnarvei, basert på hvordan fanevalget er angitt i Dock-valgpanelet. Hvis alternativet er angitt som Alltid eller Kun i fullskjerm, trykker du på Kommando-N. Hvis alternativet er angitt som Manuelt, trykker du på Tilvalg-Kommando-N.

 • Naviger mellom faner: Klikk på en fane eller sveip til venstre eller høyre i fanelinjen med to fingre. Du kan også trykke på Kontroll-tabulator eller Kontroll-Skift-tabulator for å gå til neste eller forrige fane.

 • Vis alle faner: Velg Vis > Vis alle faner. Klikk på fanen du vil gå til i faneoversikten. Hvis du vil gå tilbake til gjeldende fane, velger du Vis > Avslutt faneoversikt.

 • Organiser faner på nytt: Flytt en fane til venstre eller høyre.

 • Lukk en fane: Flytt markøren over fanen, og klikk deretter på Lukk-knappen .

 • Lukk alle faner bortsett fra den gjeldende: Hold nede Tilvalg-tasten mens du klikker på Lukk-knappen til fanen du er i.

 • Vis fanelinjen i et vindu som ikke har faner: I et program velger du Vis > Vis fanelinjen hvis den er tilgjengelig.

Tips: En rask måte å åpne et nytt vindu på når fanevalget i Dock-valgpanelet er angitt til Alltid eller Kun i fullskjerm, er å trykke på Tilvalg-Kommando-N.

Endre størrelse på og minimer vinduer

 • Endre størrelsen på et vindu manuelt: Flytt kanten på vinduet (øverst, nederst og sidene). Eller dobbeltklikk på en kant for å utvide den siden av vinduet.

 • Maksimer et vindu: Hold nede Tilvalg-tasten mens du klikker på den grønne maksimerknappen øverst til venstre i et programvindu. Hvis du vil gå tilbake til den tidligere vindusstørrelsen, holder du nede Tilvalg-tasten mens du klikker du på knappen igjen.

  Du kan også klikke på tittellinjen i et program for å maksimere vinduet (så lenge valget for å gjøre det er stilt til «zoom» i Dock-valg).

 • Minimer et vindu: Klikk på den gule minimeringsknappen oppe til venstre i vinduet, eller trykk på Kommando-M.

  Du kan angi et valg i Dock-valgpanelet for å minimere et vindu når du dobbeltklikker på tittellinjen.

Det er noen vinduer det ikke er mulig å flytte eller endre størrelse på.

Bytt raskt mellom programvinduer

Hvis flere programmer og vinduer er åpne, kan det være vanskelig å finne det du vil ha. Bruk disse snarveiene til å navigere blant programmene.

 • Bytt raskt til forrige program: Trykk Kommando-tabulator.

 • Bla gjennom alle åpne programmer: Hold nede Kommando-tasten, trykk på tabulatortasten, trykk på venstre eller høyre piltast til du kommer til programmet du vil ha, og slipp deretter Kommando-tasten.

  Hvis du ombestemmer deg mens du ruller gjennom programmene og ikke vil bytte program, trykker du på Esc (Escape) eller punktumtasten og slipper deretter Kommando-tasten.

Lukk et vindu

 • Klikk på den røde lukkeknappen oppe til venstre i vinduet, eller trykk på Kommando-W.

  Hvis et program har flere vinduer åpne, som Safari eller Mail, avslutter du ikke programmet hvis du lukker et vindu. For å avslutte disse programmene, må du klikke på programmets navn i menylinjen og deretter velge Avslutt [program]. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Avslutt programmer.

Du kan skjule eller avslutte det aktive programmet ved å trykke på Kommando-H eller Kommando-Q.

I mange programmer, for eksempel Kalender og Mail, kan du jobbe med programmet i fullskjermmodus – programmet fyller hele skjermen – eller du kan åpne et nytt program og bruke begge programmene side ved side i Split View-visning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk programmer i fullskjermmodus eller Split View-visning.