macOS High Sierra

Bruk faner for nettsider

Du kan vis flere nettsider i samme Safari-vindu ved å åpne dem i faner.

Åpne Safari for meg

Safari-vinduet med faner.
 • Åpne en ny fane: Klikk på Ny fane-knappen oppe til høyre (eller bruk Touch Bar). Hvis du vil at nye faner skal vise en annen side, velger du Safari > Valg, klikker på Generelt, klikker på lokalmenyen «Nye faner åpnes med» og velger deretter et alternativ.

 • Åpne en side i en ny fane: Hold nede Kommando-tasten mens du klikker på en kobling på en side, et favorittsymbol eller et miniatyrbilde i Toppsider. Du kan også holde nede Kommando-tasten mens du klikker på Tilbake-knappen eller Fram-knappen for å åpne forrige eller neste side i en ny fane.

  Du kan også skrive i det smarte søkefeltet og deretter holde nede Kommando-tasten mens du klikker på et element i søkeforslagene eller trykke på Kommando- og returtasten.

  Tips: Hvis du vil bruke disse Kommando-tast-snarveiene for å åpne sider i nye vinduer i stedet for nye faner, velger du Safari > Valg, klikker på Faner og fjerner markeringen for «⌘-klikk åpner en kobling i en ny fane».

 • Åpne i nye faner fra sidepanelet for bokmerker: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på et bokmerke, og velg Åpne i ny fane fra snarveismenyen. Du kan også holde nede Kontroll-tasten mens du klikker på en bokmerkemappe og deretter velge Åpne i nye faner.

  Hvis du vil åpne sidelinjen for bokmerker, klikker du på Sidepanel-knappen i verktøylinjen og deretter på Bokmerker-knappen .

 • Fest et nettsted: Flytt fanen med nettstedet du vil feste, til venstre side av fanelinjen. Når fanen krymper og viser nettstedets symbol eller initial, slipper du den på plass.

 • Vis alle faner i et vindu: Hvis du vil se miniatyrbilder av alle de åpne fanene, klikker du på Vis alle faner-knappen eller kniper sammen med fingrene på styreflaten. Hvis du vil vise en av sidene i full størrelse, klikker du på miniatyrbildet av siden. Hvis du vil lukke en fane, klikker du på Lukk-symbolet øverst til venstre i miniatyrbildet.

 • Bytt mellom faner: Klikk på en fane i fanelinjen (eller bruk Touch Bar). Hvis ikke alle de åpne fanene får plass i fanelinjen, sveiper du mot venstre eller høyre over fanelinjen for å bla gjennom fanene.

  Du kan også trykke på Kommando-1 til Kommando-9 for å velge en av de første ni fanene. Slå på valget i Faner-panelet i Safari-valg.

 • Åpne en fane i et annet vindu: Flytt fanen over til skrivebordet, eller velg Vindu > Flytt fane til nytt vindu.

  Du kan også dra fanen fra ett Safari-vindu til fanelinjen i et annet.

  Merk: Faner i Privat nettlesing-vinduer kan kun flyttes til andre Privat-nettlesing-vinduer. Faner som ikke kommer fra Privat nettlesing-vinduer kan kun flyttes til andre vinduer som ikke er Privat nettlesing-vinduer.

 • Konverter alle Safari-vinduer til faner i ett enkelt vindu: Velg Vindu > Slå sammen alle vinduer.

 • Automatisk åpne sider i faner eller vinduer: Velg Safari > Valg, klikk på Faner, klikk deretter på lokalmenyen «Åpne sider i faner i stedet for vinduer», og velg et alternativ:

  • Aldri: Koblinger laget for å åpne nye vinduer, vil åpne nye vinduer.

  • Automatisk: Koblinger som er laget for å åpne nettsteder i nye vinduer, blir åpnet i nye faner.

  • Alltid: Alle koblinger laget for å åpnes i nye vinduer, vil åpnes i nye faner, inkludert koblinger som er spesielt utformet for å åpnes i egne vinduer.

 • Lukk en fane: Plasser markøren over fanen i fanelinjen, og klikk deretter på Lukk-symbolet til venstre for fanen.

  Hvis du nettopp har åpnet en nettside i en ny fane, kan du lukke den umiddelbart ved å klikke på Tilbake-knappen .

 • Åpne en nylig lukket side igjen: Velg Logg > Nylig lukket, og velg deretter nettsiden du vil åpne igjen. Du kan også velge Logg > Åpne sist lukkede fane på nytt eller Logg > Åpne sist lukkede vindu på nytt.