macOS High Sierra

Bruk globale tastatursnarveier

Med tastatursnarveier kan du raskt utføre oppgaver ved å trykke på taster på tastaturet. Se en liste med tastatursnarveier i macOS i Apple-kundestøtteartikkelen Tastatursnarveier for Mac.

Du kan deaktivere eller endre mange av de «globale» tastatursnarveiene, det vil si snarveier som fungerer på samme måte i de fleste programmer (du tar for eksempel bilde av skjermen ved å trykke på Kommando-Skift-3).

Hvis en av de globale snarveiene brukes til noe annet i et program, er det mulig at du vil endre eller deaktivere en snarvei. Hvis dette er tilfellet, kan du enten deaktivere snarveien du ikke trenger, eller gi snarveien en annen tastekombinasjon.

Merk: Du kan bare opprette tastatursnarveier for eksisterende menykommandoer. Du kan ikke definere tastatursnarveier for generelle oppgaver som for eksempel å åpne et program eller å veksle mellom programmer.

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur, og klikk deretter på Snarveier.

    Åpne Snarveier-panelet for meg

  2. Marker et objekt i det venstre panelet, og marker deretter avkrysningsruten ved siden av snarveien du vil endre, i høyre panel.

  3. Dobbeltklikk på nåværende tastekombinasjon, og skriv inn den nye tastekombinasjonen du vil bruke.

    Du kan ikke bruke en tastetype (for eksempel en bokstavtast) mer enn én gang i en tastekombinasjon.

  4. Programmer som er i bruk, må avsluttes og startes på nytt for at nye tastatursnarveier skal tre i kraft.

Hvis du tilordner en tastatursnarvei som allerede er i bruk til en annen kommando eller et annet program, kommer ikke den nye snarveien til å fungere. Finn menykommandoen som bruker snarveien, og gi den en annen tastatursnarvei.

Hvis du vil deaktivere en snarvei, fjerner du markeringen ved siden av snarveisbeskrivelsen i listen.

Hvis du vil endre alle snarveiene tilbake til de opprinnelige tastekombinasjonene, klikker du på Standardvalg.