macOS High Sierra

Endre lyd ut-innstillingene

Du kan spille av lyd via maskinens interne høyttalere eller skjermens høyttalere (hvis den har høyttalere), eller gjennom høyttalere, hodetelefoner eller annet utstyr koblet til Macen eller tilgjengelig trådløst via AirPlay.

Før du starter, åpner du Lyd ut-panelet i Lyd-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Lyd, og klikk deretter på Lyd ut).

Åpne Lyd ut-panelet for meg

Velg en lyd ut-enhet

  • Gå til listen over lyd-ut-enheter, og marker den du vil bruke. Alle lyd ut-enheter som er tilgjengelig for Macen, er oppført, inkludert maskinens interne høyttalere, enheter koblet til maskinens lydutgang (Lydport-symbol), USB-høyttalere og AirPlay-enheter.

    For en hvilken som helst enhet som er koblet til maskinens lydutgang, velger du Hodetelefoner.

Juster lyd ut-innstillinger

  • Du kan justere balanse og volum for lyd ut med kontrollene i valgpanelet. Hvis du markerer avkrysningsruten «Vis volumkontroll i menylinjen», vises det en volumkontroll i menylinjen, slik at du kan skru volumet opp eller ned fra hvor som helst. Hvis du vil angi et separat volumnivå for lydsignaler, klikker du på Lydeffekter.

    Avhengig av Macen og hvilke enheter du bruker, er det mulig at du kan stille inn andre voluminnstillinger ved hjelp av programmet Lyd- og MIDI-oppsett.

    Åpne Lyd- og MIDI-oppsett

    I programmer med volumkontroller (for eksempel iTunes eller iMovie) kan volumet ikke være skrudd høyere enn datamaskinens lyd ut-volum. De overstyrer ikke innstillingene du valgte i Lyd-valgpanelet.