macOS High Sierra

Bruk etiketter til å organisere filer

Du kan merke filer og mapper slik at det blir enklere å finne dem. Etiketter fungerer med alle filer og mapper, enten du lagrer dem på en Mac eller i iCloud.

Merk filer og mapper

Du kan legge til flere etiketter for en hvilken som helst fil.

 • Merk en åpen fil med etikett: Hold markøren til høyre for dokumenttittelen, klikk på pilen, klikk i Etiketter-feltet, og angi en ny etikett eller velg en fra listen.

 • Merk en ny fil med etikett når du arkiverer den: Klikk på Arkiv > Arkiver. Klikk på Etiketter-feltet i Arkiver-dialogruten, og angi en ny etikett eller velg en fra listen.

 • Merk en fil med en etikett på skrivebordet eller i Finder: Marker objektet, og åpne deretter Arkiv-menyen. Du kan også holde nede Kontroll-tasten mens du klikker på objektet eller trykke på det med to fingre. Velg en farge under Etiketter, eller klikk på Etiketter for å velge blant flere etiketter eller angi en ny etikett.

  I et Finder-vindu kan du også markere objektet, klikke på Etiketter-knappen og angi en ny etikett eller velge en etikett fra listen.

Finn objekter du har merket med etiketter

 1. Klikk på Finder-symbolet i Dock for å åpne et Finder-vindu.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Søk etter en etikett: Angi etikettfargen eller -navnet i søkefeltet, og velg deretter etiketten fra forslagene.

   Spør Siri. Si for eksempel: «Søk etter filer med rød etikett». Finn ut mer om Siri.

  • Marker en etikett i sidepanelet: Hvis du vil se alt med en bestemt etikett, klikker du på etiketten i sidepanelet i Finder.

   Hvis du vil endre hvilke objekter du ser i sidepanelet, velger du Finder > Valg, klikker på Etiketter og markerer etikettene du vil vise.

  • Organiser objekter etter en etikett: Klikk på Ordne-knappen , og velg deretter Etiketter.

  • Sorter objekter etter en etikett: Velg Vis > Vis visningsvalg i en visning, og marker deretter Etiketter-avkrysningsruten. Flytt markøren over Etiketter-kolonnen i listevisning og Cover Flow, og klikk deretter på det. Klikk på kolonnenavnet på nytt for å reversere sorteringsrekkefølgen.

Fjern etiketter

 • Fjern etiketter fra et objekt: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på objektet eller trykk på det med to fingre, og klikk deretter på Etiketter. Marker etikettene du vil fjerne, og trykk på slettetasten.

 • Fjern etiketter fra Macen: I Finder velger du Finder > Valg og klikker på Etiketter. Marker etikettene du vil fjerne, og klikk deretter på Fjern-knappen .

Rediger etiketter

 1. I Finder velger du Finder > Valg og klikker på Etiketter.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Vis en etikett i sidepanelet i Finder: Marker den blå avkrysningsruten til høyre for etiketten.

  • Endre en etikettfarge: Klikk på fargen ved siden av etiketten , og velg deretter en ny farge.

  • Endre navnet for en etikett: Klikk på etiketten, klikk på etikettens navn, og skriv deretter inn et nytt navn.

  • Opprett en ny etikett: Klikk på Legg til-knappen .

  • Slett en etikett: Marker etiketten, og klikk deretter på Fjern-knappen .

  • Legg til en etikett i snarveismenyen: Marker etiketten i listen, og flytt den over etiketten du vil erstatte i Favoritter-delen nederst i vinduet. Det kan være opptil sju etiketter i snarveismenyen som vises når du holder nede Kontroll-tasten mens du klikker på en fil.

  • Fjern en etikett fra snarveismenyen: Flytt etiketten ut av Favorittetiketter-delen til du ser Fjern-symbolet .